autoři článků

Ing. Peter Križan, Ph.D.

ÚSETM, Strojnícka fakulta STU Bratislava, Nám. Slobody 17, Bratislava, 81231, Slovenská republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy