autoři článků

Martin Bohuněk

, Kamýcká 129, Prague – Suchdol, 165 21, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Pelety a brikety, Spalování biomasy