autoři článků

Ing. Lukáš Gašparovič, Ph.D.

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy