autoři článků

Karel Klíma

Lesní družstvo obcí Měřín, družstvo, Náměstí 53, Měřín, 594 42, Česká republika

vlastník malolesa, ředitel Lesního družstva obcí Měřín

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy