autoři článků

Ing. Jiří Trnavský

, Česká republika

Specializace: Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Bioplyn

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy