autoři článků

 CZ Biom

CZ Biom

CZ Biom - České sdružení pro biomasu, Česká republika
, tel.:+420 241 730 326, 604 856 036

CZ Biom je nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena v roce 1994 s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice. Činnost asociace probíhá v 5 odborných sekcích, které detailně rozpracovávají jednotlivá témata. Jedná se o sekce Fytoenergetika, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Výrobci dřevní biomasy a Kompostárenství. CZ Biom sdružuje významnou část odborníků, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využívání biomasy. CZ Biom svou činností navazuje na evropskou asociaci pro biomasu AEBIOM a současně je členem Evropské kompostárenské sítě ECN, která sdružuje odborníky nakládající s biologicky rozložitelnými odpady v celé Evropě.

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy

Bioodpady a kompostování

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Bioodpady a kompostování

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Kapalná biopaliva, Pěstování biomasy

Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie

Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Kapalná biopaliva

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie

Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy