autoři článků

Aline Clalüna

, Německo

COALS Chamber of Agriculture Lower Saxony. www.lwk-niedersachsen.de

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy