Odborné články

Dopady podpory obnovitelných zdrojů na českou ekonomiku

Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 bude mít pozitivní dopad na zaměstnanost. Splnění závazků, ke kterým se Česko zavázalo prostřednictvím oficiálního klimaticko-energetického plánu, by vedlo ke vzniku 26 tisíc pracovních míst. 

Foto: winterseitler@Pixabay.com

Pokud by Česko rozvíjelo obnovitelné zdroje ještě více, jak to navrhuje konzultační společnost Deloitte ve svém Realistickém scénáři zpracovaném pro Svaz moderní energetiky - výstavba až 6 tisíc MW solárních elektráren a 1,4 tisíc MW větrných parků - mohlo by vzniknout až 33 tisíc pracovních příležitostí.  Naplnění předpokladů Realistického scénáře by představovalo také nejvýznamnější impuls pro českou ekonomiku. Deloitte kalkuluje, že by se HDP mohlo zvýšit až o 7 %.

Analýza Deloitte také vypočítává celkové investice. Realizace cíle Národního klimaticko-energetického plánu (NKEP) by stála přes 280 miliard korun. Nastavení vyšších cílů v obnovitelných zdrojích by vedlo k vyšší mobilizaci soukromého kapitálu, který získá prostor k dodatečným investicím s podílem 23,8 % ve výši 413 miliard korun

Stagnující obor obnovitelných zdrojů de facto napříč všemi typy řešení, by potřeboval na samotném počátku rozhýbat podporou. Vzhledem k tomu, že vláda nemá zájem zavést aukce nových kapacit pro všechny obnovitelné zdroje (v novele zákona jsou vyloučeny solární elektrárny), je uvažováno převážně s investiční podporou. Celková výše podpory z veřejných zdrojů pak bude záviset na cenách elektřiny. Model Deloitte pracuje s nízkým i vysokým vývojem cen. Pro vyšší ceny energie pak vychází souhrnné subvence mezi lety 2021 a 2030 formou investiční podpory na 100 miliard korun.

Článek byl publikován v časopisu Biom 3/2020 Pracovní příležitosti ve světě OZE.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Mobilizace za Spojené státy bez fosilního uhlíku
Obnovitelné zdroje přinášejí nová pracovní místa pro ženy i muže
Rozhovor: Regionální bioenergetika je součástí budoucnosti
Potenciál biomasy v příštích dekádách

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 22.12.2020
Poslední změna: 9.2.2021
Počet shlédnutí: 2628

Citace tohoto článku:
SEDLÁK, Martin : Dopady podpory obnovitelných zdrojů na českou ekonomiku. Biom.cz [online]. 2020-12-22 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/dopady-podpory-obnovitelnych-zdroju-na-ceskou-ekonomiku>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto