autoři článků

Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c.

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Drnovská 507, P.O.Box 54, Praha 6 - Ruzyně, 161 01 , Česká republika
, tel.:+420 233 022 302

Dlouhodobě se zabývá problematikou bionafty.

Specializace: Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie

Kapalná biopaliva

Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Kapalná biopaliva

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy