autoři článků

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

Česká zemědělská universita, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, 165 21, Česká republika
, tel.:+420 224 382 733

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Pelety a brikety, Spalování biomasy