autoři článků

 Klastr Česká peleta

Klastr Česká peleta

Česká peleta, z.s.p.o., Ruská 294, Dobřichovice, 252 29, Česká republika
, tel.:+420 724 611 316

Klastr Česká peleta je národní asociací, která sdružuje firmy z oblasti výroby a prodejů kotlů na biomasu, pelety a další dřevěná paliva, producenty dřevěných paliv, poradenské či distribuční společnosti a univerzitní i výzkumné instituce. Podrobné informace o aktivitách Klastru Česká peleta i jeho členech naleznete na www.ceska-peleta.cz. Zabývá se marketingovými a propagačními službami pro své členy a spolupracuje na vědeckých a osvětových projektech na národní i evropské úrovni.

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Pelety a brikety, Spalování biomasy