autoři článků

FNR

, Německo

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie