Odborné články

Ochrana kukuřice proti chorobám se silným fyziologickým efektem pro vyšší kvalitu, výnos a výtěžnost bioplynu

S rostoucí osevní plochou rostou také nároky na plánování osevního postupu, zvyšuje se tlak chorob a obecně se dá říci, že rostliny kukuřice jsou vystaveny vyššímu tlaku stresujících faktorů. Mezi ty nejdůležitější v posledních letech řadíme teplotní stres (teplo nebo naopak chlad), stres způsobený suchem (nedostatek vláhy a živin), mechanický stres (krupobití), radiační stres (sluneční záření), ale také stres způsobený napadením škůdci a chorobami.

Nejrozšířenejší choroby kukuřice Helminthosporium, Puccinia, Kabatiella, Fusarium:

· Helmintosporiová spála kukuřice (Helminthosporium turcicum, syn: Septosphaeria turcica)

Patogenu Helminthosporium turcicum neboli helmintosporiové spále kukuřice se daří ve vlhkém, teplém počasí i v severních oblastech Evropy. Houba se nerozšiřuje semeny, nýbrž přezimuje v půdě na posklizňových zbytcích a na strništích. Pokud je vlhkost dostatečná, tvoří se konidiospory při teplotě 18 až 27 °C a napadají první listy kukuřice. Houba se šíří ze spodních listů na horní listy a nakonec může poškodit větší část listové plochy. Výsledkem je předčasné odumírání rostlin a předčasné dozrávání s malými zrny a sníženým výnosem. Čím časnější je infekce, tím více poškozuje sklizeň.

· Skvrnitost kukuřice (Kabatiella zeae)

Skvrnitost je relativně běžné onemocnění kukuřice, které je způsobené houbou Kabatiella zeae. Skvrnitostí mohou být postižena kukuřičná pole v zemích s chladným, vlhkým podnebím. Při silnějším průběhu choroby se skvrny propojí a dochází k odumření velkých ploch listového pletiva. Onemocnění je charakterizováno malými (1 až 4 mm), kulatými, průsvitnými lézemi nebo skvrnami. Tvoří se světle hnědé středy, obklopené černými až purpurovými kroužky se žlutými dvůrky okolo, což vytváří charakteristická „oka“. Silné infekce mohou vést k vážným ztrátám na výnosu.

· Rez kukuřičná (Puccinia sorghi)

Rez kukuřičná je velmi rozšířená ve střední a jižní Evropě, ačkoliv její ekonomický dopad bývá větší v teplejších oblastech, kde infekce začíná brzy. Uprostřed léta se objevují stříbřité kupky zejména na spodních listech. Když prasknou, uvolní se z nich hnědé letní výtrusy (uredospory). Jak se infekce rozšiřuje, kupky splývají.

· Mykotoxiny v kukuřici

Mezi nejznamějši fusariove mykotoxiny patři DON (deoxynivalenol) a ZEA (zearalenon). DON tvoři houby Fusarium graminearum a Fusarium culmorum. Velmi často kontaminovanymi druhy obili jsou pšenice, předevšim pšenice ozima, kukuřice, oves a ječmen. Hlavnim faktorem vyskytu DON toxinu je počasi: vysoka vzdušna vlhkost během kveteni a nizke teploty v obdobi dozravani. ZEA toxiny jsou tvořeny houbami rodu Fusarium garamineaurum, Fusarium culmorum, Fusarium cerealis a Fusarium equiseti. Nachazi se předevšim v kukuřici, soji, slunečnici a pšenici. Obyčejně plati, že pokud byl v krmivu zjištěn DON, tak na 90% se zde bude vyskytovat i ZEA. Zearalenon byva označovan jako "nesteroidni hormon", ktery blokuje funkci přirozenych hormonů, čimž způsobuje poruchy plodnosti.

Vaším řešením je Retengo® Plus:

Fungicid kombinující ochranu proti chorobám se silným fyziologickým efektem pro vyšší kvalitu i výnos kukuřice. Díky AgCelence efektu aplikace Retenga Plus mohou rostliny kukuřice lépe využít svůj genetický potenciál a poskytnout maximální výnos a kvalitu sklizně ať již na zrno nebo na siláž.

Abychom vám pomohli získat z porostů kukuřice maximum jejího genetického potenciálu, uvádí společnost BASF na trh fungicid Retengo® Plus ze skupiny přípravků vyznačujících se unikátním AgCelence® efektem, pro který jsou typické následující vlastnosti:

· Výrazný „Green efekt“ s vyšší vitalitou rostlin kukuřice
· Zvýšená odolnost k abiotickým stresům (sucho, chlad nebo horko, sluneční záření, mechanické poškození např. kroupami…)
· Inhibice produkce ethylenu v pletivech kukuřice - zabránění předčasného dozrávání rostlin kukuřice
· Zlepšená funkce kořenů a jejich síla
· Zvýšená asimilace dusíku - pozitivní vliv na výnosový potenciál rostliny
· Zvýšený obsah škrobu v rostlině - vyšší obsah energie, výrazná eliminace poškození rostlin kukuřice podzimními mrazíky (zvýšený stravitelný podíl, nižší obsah   ligninu…)
· Zvýšená produkce bioplynu ze siláže kukuřice
· Znížená vlhkost zrna
· Významný fungicidní efekt na choroby kukuřice

1.   Vliv technologií BASF na produkci bioplynu

Po výborných výsledcích z pokusů o celkové výtěžnosti bioplynu, výtěžnosti metanu a rozložitelnosti z roku 2013 sme se rozhodli v pokusech pokračovat i v roce 2014. V pokusech byly sledovány siláže kukuřice ošetřené přípravkem Retengo® Plus v porovnání s neošetřenou kontrolou. Laboratorní analýzy byly provedeny na VŠCHT Praha, v Ústavu technologie vody a prostředí. Tento pokus v laboratorních podmínkách na výtěžnost bioplynu a metanu byl uskutečněn zejména na DEKALB hybridech a to konkrétně: DKC3007, DKC3507, DKC3523 a DKC3409 (2013) a DKC3307, DKC3507 (2014) Zároveň byly vzorky siláže ošetřeny konzervační látkou Lupro-Mix® NC obsahující organické kyseliny mravenčí a propionovou a jejich amonné soli, tedy běžnou přísadu pro dlouhodobé udržení kvality siláží. Varianta ošetřená přípravkem Retengo Plus a zároveň konzervantem Lupro-Mix NC zvýšila výtěžnost bioplynu o 11–13 % (2013), 1–8 % (2014) a metanu dokonce o 12–14 % (2013), o 6 % (2014). V roce 2014 přípravek Retengo Plus zvýšil výtěžnost bioplynu o 5–11 % a metanu o 5 % oproti neošetřené kontrole.

tabulka-pou-l-t.png

Údaje reprezentují průměrné hodnoty z celkem 6 (2013) a 2 (2014) testovaných hybridů a 2 úrovní počátečního zatížení biomasy inokulem.
Nm3 = kubický metr plynu měřený za standartních podmínek - teplotě 0 °C a tlaku 1 atm. VL = sušina veškerých látek; VLzž = organický podíl veškerých látek
Rozložitelnost = poměr zjištěné substrátové produkce bioplynu a teoretické produkce

1. Výskyt mykotoxinů v kukuřici

V loňském roce rakouská nezávislá organizace Amt der Niederösterreichischen Landesregierung uskutečnila pokusy na výskyt fusáriových mykotoxinů DON a ZEA v zrnové kukuřici po aplikaci fungicidů. Pokusy se uskutečnily na 2 polních lokalitách a každý pokus měl 4 opakování. Pokusy a výskyt mykotoxinů byly vyhodnoceny a analyzovány velmi přesnou HPLC metodou (High Performance Liquid Chromatography, v překladu vysokoúčinná kapalinová chromatografie) na Universitě v Kielu v Německu. Grafy zobrazují průměrně hodnoty ošetření (BBCH 31, 51, 59, 65). Přípravky byly aplikované v souladu s registrací.

Z porovnávaných přípravků obstál nejlépe fungicid Retengo® Plus. Oproti neošetřené kontrole snížil přípravek Retengo® Plus výskyt nebezpečného mykotoxinu DON o 58 % a o 2–7 % oproti ostatním testovaným přípravkům! V případě toxinu ZEA dosáhl přípravek Retengo® Plus také výborných výsledků. Oproti neošetřené kontrole snížil výskyt mykotoxinu o 73 % a o 4–16 % oproti ostatním přípravkům (zdroj: Rosner J., Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, LAKO, 2014)!

2. Vyšší kvalita - vyšší sušina a obsah škrobu

Díky AgCelence® efektu po aplikaci přípravku Retengo® Plus mohou rostliny kukuřice lépe využít svůj genetický potenciál a poskytnout maximální výnos a kvalitu sklizně ať již na zrno nebo na siláž. V pokusech u Agras Želatovice a.s. na 23 různych hybridech přípravek Retengo® Plus průměrně zvýšil obsah sušiny o 5 %, škrobu o 7 %, rozložitelnost organické hmoty o 4 % oproti kontrole.

graf-1-pou-l-t.png

Zdroj: Agras Želatovice a.s., 2014

Charakteristika a doporučení k aplikaci

Přípravek Retengo® Plus obsahuje dvě vynikající účinné látky epoxiconazol a F500 (pyraclostrobin), které se výborně doplňují. Kromě významného fungicidního účinku na choroby kukuřice se projevuje výrazným „green efektem“ s vyšší vitalitou rostlin, zlepšuje se funkce a síla kořenů, což ovlivňuje odolnost vůči suchu a optimalizuje se příjem dusíku. Retengo® Plus poskytuje dlouhodobý účinek. Doporučené použití přípravku Retengo® Plus je 1 l/ha od výšky rostlin kukuřice 80 cm až do kvetení, nejlépe v kombinaci s insekticidy nebo listovými hnojivy. Z praktických zkušeností je potvrzeno, že právě v této fázi poskytuje nejefektivnější ochranu listům, které jsou zodpovědné za tvorbu výnosu palic (listová patra cca 4–8).

obr-zek-2-pou-l-t.png

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Výtěžnost bioplynu z jednotlivých materiálů
Dostatek kvalitních vstupních surovin pro výrobu bioplynu
První zařízení v USA na výrobu bioetanolu ze sladkého čiroku je na Floridě
Bioplynu se v Evropské unii daří
Podpora obnovitelných zdrojů v novém programovém období Evropské unie 2014 – 2020

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 3.7.2015
Poslední změna: 29.7.2015
Počet shlédnutí: 7968

Citace tohoto článku:
Czakó, Matúš: Ochrana kukuřice proti chorobám se silným fyziologickým efektem pro vyšší kvalitu, výnos a výtěžnost bioplynu. Biom.cz [online]. 2015-07-03 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy-bioodpady-a-kompostovani-biometan/odborne-clanky/ochrana-kukurice-proti-chorobam-se-silnym-fyziologickym-efektem-pro-vyssi-kvalitu-vynos-a-vyteznost-bioplynu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto