autoři článků

Ing. Bedřich Navrátil

Lesy města Český Krumlov, s. r. o., Domoradice 1, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

ředitel

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy