Odborné články

Velký CO2 podvod

Mnoho řidičů uvažuje o koupi nového úsporného vozidla, které by také mělo být ekologičtější. K tomuto kroku se snaží majitele starších automobilů donutit i nejnovější daňové zákony a poplatky. Rovněž do hry vstupují stoupající ceny paliva a rostoucí ekologické povědomí. Vždyť s každým litrem spotřebovaného fosilního paliva vyprodukujeme přibližně dva kilogramy neobnovitelného CO2. Avšak činíme skutečně jak pro ekologii, tak pro naši peněženku koupí nového vozidla něco dobrého?

Poselství jednoho reklamního spotu je jednoznačné: Udělej pro životní prostředí něco dobrého a kup nový automobil, protože ten starý je „ekologický vrak“ a nemá již na našich silnicích co pohledávat. Tento reklamní spot jmenuje i jedno konkrétní vozidlo „XY“ s nejčistší technologií spalování, nižší spotřebou a menším množstvím vyprodukovaného CO2.

Faktory vlastní výroby nejsou vůbec zohledněny

Co však automobilový průmysl velmi rád zamlčuje a co se přehlíží i ve veřejné diskusi, je faktor vlastní výroby. Pan Dieter Teufel - vědec z Heidelbergu zabývající se ekologií má silné pochybnosti o tom, že nová vozidla jsou principielně dobrá pro vlastní klima: „Dříve, dokud ještě neexistovaly žádné katalyzátory a emise z vozidel byly velmi významné, dávalo smysl koupit vozidlo nové, které mělo řízený katalyzátor. Tímto se mohlo pomoci životnímu prostředí. Bohužel dnes je rozdíl mezi zcela novým vozidlem a současným (stávajícím) vozidlem tak nepatrný, že se to z hlediska výfukových plynů vůbec nevyplatí. Než se nové vozidlo dostane až do obchodu, uvolní se během jeho výroby do ovzduší 20 až 30 tun CO2. Toto je cca 20 - 25 procent celkových emisí CO2 vyprodukovaných během běžné životnosti automobilu.

Primární energie t EČU/auto 2,1
CO2 t/auto 3,5
SO2 kg/auto 2,7
NOx kg/auto 4,2
Prach kg/auto 0,4
CO kg/auto 0,7
CxHy kg/auto 0,4
Znečištěný vzduch Mio m3/auto 75
Odpady kg/auto 1 500

Poznámka: EČU – Ekvivalent Černého Uhlí

Zdroj: UPI, 1999

V případě kvalitních a robustních automobilů, jaké se dříve vyráběly například u automobilky Mercedes-Benz, byla životnost automobilů namísto dnešních 5 - 7 roků i 15 - 25 roků, tedy až trojnásobná. V současnosti však automobilový průmysl nemá zájem na tom, aby jejich vozidla měla dlouhou životnost. Převažuje zde zájem o prodej neustále nových vozidel, čímž mohou společnosti dosáhnout vyšších zisků. Toto je možné pouze, pokud je životnost vozidel uměle zkracována. Vlastní životnost vozidel je tak stejně jako výrobní náklady uměle udržována co nejníže, na hranici toho, co je vůbec zákazník schopen akceptovat. Co se týká spotřeby, tak dokonce i český výrobce Škoda vyráběl ještě do roku 2000 Octavie s technologií TDI, které měly spotřebu okolo 4 litrů/100 km. Dnes, po deseti letech vývoje, by měla být spotřeba logicky ještě nižší. O to překvapivější je údaj o spotřebě aktuálně vyráběných Octavií dosahující 6 - 7 litrů/100 km.

Graf: Ekologické srovnání na osobní auto

Poznámka: (Mercedes 500 SEL; Volkswagen Golf; 2,5 l osobní automobil; eko-trojkolka Twike; elektrické jízdní kolo; jízdní kolo) ku znečištění prostředí vůči jízdnímu kolu = 1 ve 4 kategoriích (energie na výrobu, CO2 ekvivalent, znečištění ovzduší, produkce NOX)

Zdroj: UPI, 1999

Kdo má vyšší spotřebu: VW Golf I proti VW Golf V

Test prováděný německou televizní společností SWR Fernsehen

Když život automobilu začíná takovým obrovským ekologickým mankem, nebylo by rozumné jezdit s vozidlem tak dlouho, jak jen je to možné? Pan Hermann Walter z města Verl vlastní sbírku vozidel, které již dávno zmizely z ulic. Pro test prováděný společností SWR-Fernsehen dává k dispozici VW Golf Diesel první řady – z muzea na ulici. Tento starý Golf musí nastoupit proti svému nástupci Golfu V TDI. Je nové vozidlo signifikantně úspornější než vozidlo staré?

Abychom to zjistili, nejprve natankujeme nádrže obou vozidel rozdílných generací až na maximum. Dieter Teufel - vědec zabývající se výzkumem životního prostředí - uvádí: „Dokonce, i kdybychom koupili vozidlo, které má dejme tomu o 1 litr nižší spotřebu, budeme potřebovat 20 let na to, než se vyrovná bilance CO2, tedy množství CO2, jenž se uvolnilo při výrobě nového vozidla.“

Jinými slovy: Aby se dokázal nový VW Golf opět dostat z červených čísel, a tím získal oprávnění pro vlastní existenci, musel by spotřebovat alespoň o ¼ méně pohonných hmot než jeho předchůdce. A i v tomto případě by musel nejdříve ujet 140 000 km, aby se ekologická bilance vyrovnala.

Protože údaje výrobce o spotřebě většinou nemají s praxí nic společného, testujeme spotřebu raději sami, a to v takzvaném troj-mixu . K tomu ujedeme celkem 100 km ve stejné délce na silnici, na dálnici a ve městě.

Obr. : Volkswagen Golf V a Golf I (SWR Fernsehen)

Překvapivý výsledek srovnání

Po přesně 100 km nastal moment rozhodnutí. Jedeme s vozy k výdejnímu stojanu a opět natankujeme nádrž až po okraj. Výsledek dopadá pro (pra)Golfa z roku 1983 skutečně pozitivně: tento stařičký vznětový motor si na cestu vyžádal skromných 4,41 litrů nafty. Nyní je na řadě jeho vnuk. K našemu překvapení není dnešní VW Golf již tak skromný. Změřená spotřeba činila 6,33 litru.

Tento výsledek pana Dietera Teufela z institutu pro ekologii a technologické prognózy nijak nepřekvapil: „Pokrok zobrazovaný v reklamních prospektech automobilového průmyslu vypadá hezky. Ovšem pokud vozidla skutečně testujeme a podíváme se na vlastní provoz, je tento pokrok buď nepatrný anebo se dokonce obrací v pravý opak“.

Diagnóza: Auto s nadváhou

V rámci zkoumání příčiny získáváme podezření, že nový VW Golf by mohl mít nadváhu. A skutečně, zatímco starý úsporný VW Golf váží 910 kg, je to u nového VW Golfu již 1 350 kilogramů. A toto není pouze jediný případ nýbrž trend celého automobilového odvětví.

Přiznáváme, moderní VW Golf nabízí daleko vetší pohodlí a bezpečnost. Tam, kde se dříve muselo točit ručně klikou, nyní existují různé servomotorky. Rovněž výkon motoru se téměř zdvojnásobil z 54 HP na 105 HP. Toto je z hlediska řidiče žádoucí – ovšem z hlediska klimatu na tom není starý VW Golf vůbec hůř než ten nový. Přesto se obzvláště díky daňovým pokutám, které platí pro vozidla od roku 1997, dnes sešrotovávají ekologická vozidla s řízeným katalyzátorem.

Nová, náročným způsobem vyráběná vozidla, mají pro klima přínos pouze tehdy, pokud jsou menší a lehčí. Pouze tak může být jak při výrobě, tak během provozu uspořeno CO2. Dokud se však toto neprosadí, nemusí si starý VW Golf z muzea nechat nadávat do „ekologického vraku“.

Překlad a doplňující informace: Andrej Glatz, Petr Tluka, Vladimír Stupavský

 

Překlad: Vladimír Stupavský

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Étery získávané z biomasy jako alternativní automobilová paliva

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 15.12.2008
Poslední změna: 5.2.2009
Počet shlédnutí: 21478

Citace tohoto článku:
WALTER, Carsten, STUPAVSKÝ, Vladimír: Velký CO2 podvod. Biom.cz [online]. 2008-12-15 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/velky-co2-podvod>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
28 Dec 2008 17:47 Josef
- Velký CO2 podvod
01 Jan 2009 20:40 lopata
- Hmotnost
01 Jan 2009 20:42 lopata
- Hmotnost
02 Jan 2009 02:58 SB
- Hmotnost
22 Jan 2009 11:23 helmuth
- Hmotnost
08 Jan 2009 11:26 Antonn Lupek
- Je to tak
21 Feb 2010 12:19 peta
- a jak to vidi Bjorn Lomborg - Skeptický ekolog?
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto