Odborné články

První světová konference a výstava o biomase pro energii a průmyslové suroviny

Význam přírodních zdrojů pro energii a průmysl stále stoupá. Dokladem toho je i celosvětová konference a výstava na toto téma, která se konala ve španělské Seville, ve dnech 5. až 9. června 2000. Účast zde byla ze všech částí světa, od Japonska po USA, Austrálii i N.Zéland, včetně některých rozvojových zemí z Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Plné zastoupení zde měly samozřejmě i evropské státy v čele s EU.

Projednávaly se zde témata v řadě okruhů. Nejdůležitější lze shrnout do těchto bodů:

  • využívání fosilních energetických zdrojů ve vztahu k trvale udržitelnému životu, zejména v souvislosti se vzrůstajícím skleníkovým efektem,
  • zajištění celosvětové energie z netradičních obnovitelných zdrojů, zejména z biomasy,
  • hledání a využívání průmyslových surovin z přírodních materiálů, které nezatěžují životní prostředí skládkováním odpadů - jsou biodegadabilní.

Informace a materiálová dokumentace, kterou jsem na této světové akci získala, by mohly být využity pro zájemce u nás. Lze je využít jak pro obecnou informovanost v rámci komunální sféry či veřejných institucí, tak pro podnikatele k případnému rozšíření svých aktivit (kontakty získané od vystavovatelů - prospekty, reklamy, rozhovory apod.).

Organizátoři konference a výstavy byly následující instituce :

Energia TA-Florencie, WIP- Mnichov ve spolupráci se CIEMAT-Madrid

za podpory dalších subjektů:

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Obnovitelná energie z polních kultur
VI. ročník Slovak Biomass Forum (21.-22.2. 2005), Bratislava, SR
Fytoenergetika na veletrhu PRAGAAGRO
Význam biomasy pro energii a průmysl
Nové cíle v energetickém využití biomasy a příprava high-technologií k jejich zabezpečování

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 27.12.2001
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 6392

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: První světová konference a výstava o biomase pro energii a průmyslové suroviny. Biom.cz [online]. 2001-12-27 [cit. 2024-07-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/prvni-svetova-konference-a-vystava-o-biomase-pro-energii-a-prumyslove-suroviny>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto