Odborné články

Krátké zprávy z Evropské kompostárenské sítě (ECN)

Evropské kompostárenská síť přijala svého 50. člena, stala se jím Norská organizace NRF. V současné době tedy zastupuje Evropská kompostovací síť 21 států. Sjednocuje subjekty, které dohromady provozují přes 1000 kompostáren, bioplynových stanic a linek mechanicko-biologické úpravy s celkovou roční kapacitou více než 20 miluónů tun.

V roce 2004 se rozrostly členové Evropské kompostárenské sítě také o provozovatele a konzultanty zabývající se problematikou mechanicko-biologické úpravy a výrobou bioplynu, protože tyto dvě biotechnologie jsou významným příspěvkem k trvale udržitelnému nakládání s bioodpady. Významným členem je například Německá ASA Asociace, která zahrnuje 29 linek mechanicko-biologické úpravy a systém monitorování kvality vysokokalorické frakce. Byla také navázána spolupráce s mezinárodní sítí anaerobní digesce (AD-Nett).

Pod odkazem www.compostnetwork.info/calendar byl zveřejněn kalendář akcí.

Nejbližší připravovanou akcí je výroční zasedání, které se uskuteční 3. listopadu v německém Aschaffenburgu. Na něj přímo navazuje (4.- 5. listopadu) seminář Aplikace a marketing s komposty a digestáty.

Na webových stránkách pro členy Evropské kompostárenské sítě jsou k dispozici následující tiskové zprávy a sborníky ze seminářů:

Tiskové zprávy:

  • Pracovní program na management zápachu
  • Klíčový komentář k návrhu pracovního dokumentu o kalech a bioodpadech Evropské Unie
  • Memorandum o problematice vedlejších produktů živočišné výroby
  • Kvalita a hodnocení kompostů - diskuze

Sborníky:

  • Zápašné emise z kompostáren a anaerobních stanic
  • Vedlejší produkty z živočišné výroby - dopady a potřeby pro kompostárny a bioplynové stanice
  • Finančně dostupné a efektivní systémy odděleného sběru

Tiskové zprávy a většinu sborníku lze stáhnout na webu Evropské kompostárenské sítě. Řádným členům CZ Biomu autor překladu poskytne také hesla do zaheslovaných částí webu, jelikož členové CZ Biomu jsou také členy této Evropské sítě.

Aktuální dění v Evropské Unii

Směrnice o biologické úpravě bioodpadů

Evropská kompostárenská síť pospala otevřený dopis Ministerstvu životního prostředí Evropské Unie (DG Environment) k urychlení příprav směrnice o biologické úpravě bioodpadů. O tomto otevřeném dopisu jsme vás již informovali.

Vedlejší produkty živočišné výrovy (ABP)

Z posledního jednání na Ministerstvu zdravotnictví EU (DG Sanco) o vedlejších produktech živočišné výroby vyplynulo, že bude prodlouženo přechodné období sledování z původně plánovaného konce roku 2004 do konec roku 2005. Což znamená, že jsou zachovány stávající požadavky na kategorii 3. Nové návrhy mohou být předpokládány do konce roku 2004 rozhodnutí by mělo padnout během roku 2005. Memorandum Evropské kompostárenské sítě o této problematice bylo zasláno vědecké komisy DG Sanco a ta jej vzala na vědomí

Projekt HORIZONTAL pro standardní analytické metody se blíží ke konci

V současné době již bylo dosaženo závěru v parametrech stability, fytotoxicity, plevelných semen a nečistot v kompostu. Seminář k hodnocení těchto parametrů bude organizován Rakouským standardizačním institutem (ON) ve dnech 13.-14. prosince také za účasti expertů z ECN a CZ Biomu.

Zprávy od členů ECN

Itálie: Pokrok v Italském systému zabezpečení kvality

Italské kompostárenské koncorsium (C.I.C.) představí na kongresu Ecomondo v Rimini návrh technických spacifikací které mají přinést zlepšení v oblasti kompostování. Připravovaný systém zvaný "Quality 360" zahrnuje kontrolu kvality od vstupních surovin po konečné produkty. Více informací na www.compost.it.

Švédsko: Nový rekord v oblasti využití odpadů

86,5 % z celkového množství 4,2 mil. tun odpadů ze švédských domácností je v současné době využito, kompostováno, zpracováno na bioplyn a na produkci elektrické energie a tepla. Biologická úprava odpadů stoupla z 9,6 % v roce 2003 na 13,6 % komunálních odpadů. Více informací o vývoji odpadového hospodářství ve Švédsku naleznete ve zprávě RVF "Svensk Avfallshantering 2004" o kterou si můžete požádat na této adrese: britt.falkenberg@rvf.se

Německo: Nová brožura Aplikace kompostů pro krajinářství a Zahradnictví

Příručku lze objednat na této adrese za 2,2 € www.bgkev.de/infomaterial/empfehlungen/index.htm

Flandry (Belgie)

Na stránkách Vlámské kompostárenské organizace je k dispozici studie o situaci odděleného sběru, kvality kompostů a rozvoji trhu s kompostárenskými produkty. Webové stránky této organizace obsahují různé informace o domácím kompostování, komunálním kompostování a zabezpečení kvality

 

Překlad: Jan Habart

Článek byl převzat ze zpravodaje BioCom, který vydává European Composting Network.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Marketing s komposty - několik postřehů z konference "Compost Marketing"
Konference o kompostování čistírenských kalů v Polsku
Evropská koalice podniků a nevládek: "Pravidla pro bioodpady je třeba stanovit co nejrychleji"
Sedm let systematického domácího kompostování ve Flandrech
Oddělený sběr kompostovatelných odpadů, kompostování a biologická úprava zbytkového odpadu zkušenosti a současné trendy v Evropě

Předchozí / následující díl(y):

Krátké zprávy z Evropské kompostárenké sítě (ECN)

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 25.10.2004
Poslední změna: 13.11.2004
Počet shlédnutí: 7290

Citace tohoto článku:
ECN, , HABART, Jan: Krátké zprávy z Evropské kompostárenské sítě (ECN). Biom.cz [online]. 2004-10-25 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/kratke-zpravy-z-evropske-kompostarenske-site-ecn>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto