Odborné články

Kogenerační jednotka s elektrickou účinností 47 %? Utopie?

Bioplyn zažívá dynamický rozvoj. Společnost SCHNELL Zündstrahlmotoren AG & Co. KG se sídlem v německém Amtzellu toho využívá od počátku devadesátých let.

Do dnešního dne má v provozu okolo 2.000 agregátů ve 20 zemích čtyř světadílů. Vyjímkou není ani Česká republika, kde je již v provozu 24 agregátů. Dalších 22 agregátů bude uvedeno do provozu v tomto roce. Aby se zákazníkům zajistil patřičný odborný servis kogeneračních jednotek, byla založena na podzim loňského roku v Bruntále nová pobočka.

Srdcem agregátů je vznětový motor se zápalným paprskem. Je založen na stokrát osvědčené technologii dieselových motorů výrobců, jako je SISU nebo SCANIA. Mezi hlavní přednosti vznětového motoru se zápalným paprskem Schnell patří vysoká účinnost, spolehlivý provoz, dlouhá životnost, nízká spotřeba zapalovacího oleje a nízké emise odpadních plynů.

Obr. : Kogenerační jednotka firmy SCHNELL MOTOR s turbogenerátorem

Ačkoliv společnost dosahuje se stávajícími agregáty vysoké elektrické (až 45 %) a tepelné účinnosti (až 41 %), přesto společně s německým partnerem firmou Burkhardt z bavorského Mühlhausenu investovala nemalé finanční prostředky do vývoje turbogenerátoru, pomocí kterého se docílila doposud nejvyšší elektrická účinnosti v historii kogeneračních jednotek ve výši 47 %.

Turbodmychadlo, které bylo zvláště pro turbogenerátor koncipováno, komprimuje jako běžný vznětový motor plnící vzduch, aby byla umožněna vyšší průchodnost paliva. Horký odpadní plyn je nejprve směřován do turbíny, dříve než je přiveden do výměníku tepla a do ovzduší. U turbogenerátoru je vysokorychlostní generátor napojen přímo na turbínu. V rámci tohoto procesu je tlak horkého odpadního plynu snížen až na 40 mbar a bezprostředně převeden na elektrickou energii. Při tom je dosaženo ochlazení spalin cca 100 °C. Počet otáček turbíny je variabilní od 35.000 do 55.000 za minutu. Tímto může být reagováno na stoupající nebo klesající kvalitu odpadních plynů. Vysokofrekvenční proud vyrobený turbogenerátorem je transformován za pomoci střídače na potřebný síťový kmitočet a napájen do sítě.

Aby byla zaručena spolehlivost nepřetržitého chodu a vysoká životnost, jsou všechny elementární parametry (vibrace, tlaky, teploty atd.) sledovány online. Vysoká elektrická účinnost ve výši 47 % je dosažena optimalizací změny zatížení motoru v souhře s turbodmychadlem a turbogenerátorem.

Sériová výroba bude započata koncem tohoto roku a agregáty, které jsou dnes expedovány je možné jednoduše dodatečně dovybavit zmíněným turbogenerátorem.

 
Obr. 1: Bioplynové vznětové agregáty se zápalným paprskem40 kW / 60 kW / 75 kW
Obr. 2: Bioplynové vznětové agregáty se zápalným paprskem110 kW / 130 kW / 150 kW / 170 kW
 
 
Obr. 3: Bioplynové vznětové agregáty se zápalným paprskem180 kW / 250 kW / 265 kW
Obr. 4: Bioplynové vznětové agregáty se zápalným paprskem290 kW / 340 kW
 
 
Obr. 5: Moduly pro úpravu paliva KAM-R
Obr. 6: Agregáty na rostlinný olej 110 kW / 130 kW / 150 kW / 170 kW
 
 
Obr. 7: Agregáty na rostlinný olej 180 kW / 250 kW / 265 kW
Obr. 8: Agregáty na rostlinný olej290 kW / 340 kW
 

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Kotel na biomasu pro ORC mikrokogenerační jednotku

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 3.3.2010
Poslední změna: 4.3.2010
Počet shlédnutí: 9499

Citace tohoto článku:
MALÍK, Petr: Kogenerační jednotka s elektrickou účinností 47 %? Utopie?. Biom.cz [online]. 2010-03-03 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/kogeneracni-jednotka-s-elektrickou-ucinnosti-47-utopie>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
20 Apr 2010 01:52 Ji Kozk
- Někde je chyba
20 Apr 2010 07:46 Petr Malk
- Někde je chyba
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto