Odborné články

Air Products je na biometan v Česku připravena

Separace složek bioplynu sahá až do roku 1976, kdy byla předvedena první laboratorní zkouška. Od roku 1991 bylo realizováno několik tisíc instalací se separací plynů a v roce 2012 byly poprvé představeny první funkční membrány PRISM®. K dnešnímu dni společnost eviduje 65 instalací.

Proč zrovna biometan?

V současné době přebírá Česká republika závazky na snížení emisí skleníkových plynů a jedna z podporovaných oblastí jsou právě bioplynové stanice, ať už nové, produkující biometan, tak i původní, které v minulosti z bioplynu vyráběly elektrickou či tepelnou energii. Předpokládá se, a toto je i státem podporováno, že převážná většina nových instalací čištění bioplynu proběhne na stávajících bioplynových stanicích, které se budou transformovat z výroben elektřiny a tepla právě na biometanové stanice.

Pro výrobu biometanu z bioplynu jsou klíčovou částí celého funkčního komplexu membrány. Proto se Air Products chystá uplatnit své know-how v oblasti separace bioplynu pomocí membránové metody i na území České republiky, kde zatím stojí pouze jedna takováto instalace. Důvodem je snaha přispět k naplnění cílů národního akčního plánu a dosažení udržitelného rozvoje.

Nesporná výhoda na biometanovém poli

Při transformaci bioplynové stanice na biometanovou jde především o „mozek“ celé technologie, o membrány. Na bitevním biometanovém poli je několik výrobců membrán. Air Products je jedním z nich, a proto se společnost pustila do sestavení kompletní skládačky technologie přeměny bioplynu na biometan.

„Membrány jsou naše technologie, tak k nim navážeme ostatní komponenty, aby vše fungovalo tak jak má a můžeme instalovat“, říká ředitel (CEO) české pobočky společnosti Air Products Ing. Vlastimil Pavlíček a pokračuje. „Jsme připraveni investovat nemalé částky do instalací biometanových technologií ve stávajících bioplynových stanicích. Společnost, která ji provozuje nám jednoduše prodá bioplyn a o vše ostatní se postaráme my. Tím provozovatelům odpadají jak počáteční investice, tak i provozní náklady na výrobu biometanu. Starají se pouze o vlastní bioplynovou stanici“. Ten, kdo chce vyrábět biometan a osloví Air Products, nepotřebuje žádné investice, pouze získá příjem za odkup bioplynu. Žádné zdlouhavé papírování a ani dotace nejsou dle Pavlíčka potřeba. „Dotace nám sice zkrátí návratnost naší investice, nicméně jsme natolik kapitálově silná společnost, že do toho jdeme i bez dotací“, uzavírá Pavlíček.

Jak to funguje?

Jednoduše. Stačí se obrátit na společnost Air Products, poskytnout ji vstupní data a společnost vypracuje klientovi nabídku na projekt, kde není třeba žádných investic. Samozřejmě Air Products myslí i na ty, kteří chtějí technologii na biometan vlastnit a řešit si prodej biometanu po své vlastní ose. „I toto je možnost, se kterou počítáme, nicméně naší prioritou je odkup a prodej plynu. Pokud však zákazník chce technologii odkoupit, nemáme sebemenší problém mu vše prodat. Pak ovšem je nutné počítat s tím, že si bude muset zařídit vše okolo servisu a údržby, a také si tyto činnosti i zaplatit“, říká pan Pavlíček a dodává, že v případě varianty odkupu technologie má Air Products zájem o výkup vyrobeného biometanu.

V České republice je zatím jediná biometanová stanice, která využívá membránovou technologii separace bioplynu.

O společnosti Air Products

Společnost Air Products je přední světovou společností zabývající se výrobou průmyslových plynů, která na trhu působí téměř 80 let. Společnost dodává technické plyny a související vybavení desítkám průmyslových odvětví včetně rafinování, chemie, kovovýroby, elektroniky, zpracovatelského, potravinářského a nápojového průmyslu. Společnost Air Products je rovněž předním světovým dodavatelem technologií a vybavení pro zkapalněný zemní plyn. Společnost vyvíjí, konstruuje, buduje vlastní a provozuje některé z největších světových projektů technických plynů, včetně bioplynových stanic, které rozkládají organické látky pomocí mikrobů bez přístupu vzduchu na biometan a zůstatkové pevné částice, využitelné jako prvotřídní hnojivo.

Za fiskální rok 2019 činil obrat společnosti 8,9 miliardy USD z operací v 50 zemích a její stávající tržní kapitalizace činí přibližně 50 miliard USD. Více než 17 000 nadšených, talentovaných a odhodlaných zaměstnanců společnosti Air Products z různých oblastí vytváří inovativní řešení, která jsou přínosem pro životní prostředí a udržitelný rozvoj a řeší výzvy ve spolupráci se zákazníky, komunitami a světem. 

Společnosti Air Products a Blue LNG se rozhodly pro vzájemnou spolupráci a založily samostatnou firmu s názvem Green BioFuel, která se bude věnovat technologiím pro biometan ve střední Evropě.

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Rozhovor: Má i po roce 2020 smysl podporovat bioplyn?
V boji se suchem pomohou i bioplynky
V České republice se jezdí i na bioCNG
Jak skutečně vypadá „čistá mobilita“?
Začátek „doby biometanové“ v České republice
Biometan je jedním z paliv s největším potenciálem dekarbonizovat nákladní lodní dopravu, říká studie
Metody čištění bioplynu na biometan

Zobrazit ostatní články v kategorii Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 2.9.2020
Poslední změna: 2.9.2020
Počet shlédnutí: 3464

Citace tohoto článku:
AIR PRODUCTS , : Air Products je na biometan v Česku připravena. Biom.cz [online]. 2020-09-02 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/air-products-je-na-biometan-v-cesku-pripravena>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto