Odborné články

Na cestě - Maďarská kompostářská asociace

Maďarsko v současné době zaznamenává intenzivní vývoj v oblasti hospodaření s odpady. Tento vývoj se týká zejména maďarského přístupu k nakládání s odpady, legislativního rámce a také programů finanční podpory.

Vývoj odděleného sběru, kompostování a anaerobní digesce organického odpadu (v porovnání se západoevropskými zeměmi) je v Maďarsku o něco pozadu, ale změny ukazují jednoznačný vývoj směrem k systému hospodaření s odpady na evropské úrovni, což znamená profesionální kompostování odděleně sbíraného organického odpadu a zajištění kvality kompostu.

Maďarsko má potenciál pro produkci 3,5 miliónu tun odděleně sbíraného organického odpadu za rok, který se skládá z komunálního odpadu (35% z celkového tuhého komunálního odpadu), zemědělských zbytků, kanalizačního kalu a organického odpadu z průmyslu. Pouze 3% tuhého komunálního odpadu jsou recyklovány.

Maďarská kompostářská asociace byla založena v roce 1999 na Zemědělské univerzitě v Gödöllo. Cílem bylo vytvoření organizačního centra pro biologické hospodaření s odpady, reprezentovat zájmy kompostářů, koordinovat a podporovat výzkumné a vývojové projekty a vytvořit systém zajištění kvality v Maďarsku. Asociace má sice jen malý počet zaměstnanců, ale počet jejích členů průběžně narůstá.

Nejdůležitější aktivity asociace v posledních letech byly:

  • rozvoj dobrých pracovních vztahů mezi producenty kompostů, úřady, politiky a asociacemi,
  • organizace nekolika seminářů a pracovních setkání o kompostování,
  • spolupráce s Ministerstvem životního prostředí a vodohospodářství na dopracování maďarského návrhu zákona o odpadech,
  • navržení normy o bioodpadech,
  • navržení metodické příručky pro kompostárenské analýzy,
  • konzultace a spolupráce na několika výzkumných projektech.

Podobně jako německá Aociace pro zajištění kvality kompostu, BGK, pracuje maďarská asociace na extenzivním systému zajištění kvality kompostu, protože jak na straně výrobců, tak i na straně uživatelů je po něm velká poptávka.

Kvalitní kompost může být produkován pouze v rámci integrovaného a kontrolovaného systému zajištění kvality, úzce spolupracujícího s laboratořemi a úřady. Maďarská kompostářská asociace pracuje na vytvoření modelu systému zajištění kvality společně s několika kompostárnami. V tomto projektu má být ověřeno, zda a jak modelové závody splňují požadavky systému zajištění kvality.

 

Překlad: Antonín Slejška

Článek byl převzat ze zpravodaje BioCom, který vydává European Composting Network.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Komunitní kompostování ve Velké Británii
Sedm let systematického domácího kompostování ve Flandrech
Nakládání s komunálními odpady v Barceloně
Aktivity na rozvoj domáceho a komunitného kompostovania v SR
Odpadové hospodářství Finska (1) region Hame, společnost Kiertokapula Oy

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 2.2.2004
Poslední změna: 2.2.2004
Počet shlédnutí: 8957

Citace tohoto článku:
ALEXA, Lászlo, SLEJŠKA, Antonín: Na cestě - Maďarská kompostářská asociace. Biom.cz [online]. 2004-02-02 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/na-ceste-madarska-kompostarska-asociace>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto