Odborné články

Kontakty na zpracovatele krajských koncepcí OH a oponenty z nevládních organizací

V současné době probíhá příprava Plánu odpadového hospodářství České republiky a krajských koncepcí odpadového hospodářství. Tyto dokumenty značně ovlivní budoucnost hospodaření s odpady (a tedy i s biologickými odpady), a s nimi souvisejících technologií, jako je kompostování, anaerobní digesce, oddělený sběr biologických odpadů z domácností, apod.

Přípravu těchto dokumentů vede Ministerstvo životního prostředí, podílí se na něm specializované firmy a odborníci mimo jiné z nevládních ekologických organizací (zejména: Děti země, Arnika, Hnutí Duha).

I Vy máte možnost nahlédnout do připravovaných dokumentů a prostřednictvím kontaktních osob z ekologických organizací vyjádřit své připomínky a podat pozměňovací návrhy.

Pokud by jste se chtěl(a) připojit do týmu, který zpracovává nevládní alternativu koncepce, kontaktujte Ivo Kropáčka.

  Zpracovatel Webová adresa s dokumenty E-mail na zpracovatele Osoba za NNO*
Plán OH ČR DHV ČR www.env.cz   Kropáček Ivo
HD Olomouc
Krajské koncepce 
Jihomoravský ECO Managenent www.enviweb.cz ecomanag@mbox.vol.cz Kropáček Ivo
HD Olomouc
Olomoucký FITE Ostrava   fite@fite.cz Kropáček Ivo
HD Olomouc
Ústecký RRA ÚK www.ecmost.cz rra@rra.cz Klecker Roman
HD Ústí n/L
Plzeňský Bohemiaplan www.kr-plzensky.cz
www.bohemiaplan.cz
skorepa@bohemiaplan.cz Krýslová Simona
HD / CpKP Plzeň
Karlovarský Ekoinvest www.odpadykarlovarska.cz ekoinvest@telecom.cz Lindros Tomáš
Vysočina Dekont Umwelttechnik www.dekont.cz 
www.vismo.cz
horsak@dekont.cz Janů Milan
DZ
Jihočeský ECOtrend http://www.kraj-jihocesky.cz
http://www.ecotrend.cz
ecotrend@telecom.cz Horská Věra
JiSOP
Moravskoslezský FITE Ostrava   fite@fite.cz VITA Ostrava
Pardubický ISES www.ises.cz ises@ises.cz  
Středočeský ISES www.ises.cz ises@ises.cz Milan Havel
Arnika
Liberecký ISES www.ises.cz ises@ises.cz Simona Jašová
DZ Liberec
Zlínský Dekont Umwelttechnik www.dekont.cz horsak@dekont.cz Habart Jan
DZ Zlín
Královehradecký ISES www.ises.cz ises@ises.cz Aleš Vostřez
HD Podkrkonoší

* DZ = Děti Země, HD = Hnutí Duha

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zařízení využívající biodegradabilní odpady
Evropská agentura pro životní prostředí poukazuje na klíčová opatření pro snížení skládkování biodegradabilních odpadů
Perspektivy kompostování v severozápadních Čechách
Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR
Kompostování biodegradabilních odpadů v České republice

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 25.3.2002
Poslední změna: 12.4.2002
Počet shlédnutí: 19238

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: Kontakty na zpracovatele krajských koncepcí OH a oponenty z nevládních organizací. Biom.cz [online]. 2002-03-25 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/kontakty-na-zpracovatele-krajskych-koncepci-oh-a-oponenty-z-nevladnich-organizaci>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto