autoři článků

Ing. Michal Wantulok

Ing. Michal Wantulok

, Česká republika

Specializace: Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy