autoři článků

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

, Česká republika

Štěpán Chalupa

Předseda, Komora obnovitelných zdrojů energie

stepan.chalupa@komoraoze.cz , 603 420 387


Ing. Jan Habart, PhD.

Předseda, CZ Biom – České sdružení pro biomasu

jan.habart@komoraoze.cz , 603 420 387


Ing. Veronika Hamáčková

Výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace

veronika.hamackova@czepho.cz , 723743421


Mgr. Michal Janeček

Předseda, Česká společnost pro větrnou energii

předseda@csve.cz , 602796687


JUDr. Jiří Vrba

Předseda, Svaz pro využití energetických zdrojů

predseda@spvez.cz , 608747773


Ing Vladimír Zachoval

Předseda, Cech provozovatelů Malých vodních elektráren

zachoval@cechmve.cz , 602287547


Ing. Zdeněk Nováček

Předseda, Asociace hydroenergetiků ČR

zdeneknovacek@tiscali.cz , 731501413


Ing. Jakub Halamíček

Místopředseda, Cech aplikovaných fotovoltaických technologií

Jakub.Halamicek@ibc-solar.cz, 724 708 345


Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy