Odborné články

Chladič nové generace s nulovou spotřebou elektrické energie

Počasí několika posledních let nám zřetelně ukazuje, jak je důležité mít kvalitně ošetřené chlazení kogeneračních jednotek. A to nejen na bioplynových stanicích. A pokud má navíc tento chladič nulovou spotřebu elektrické energie, jedná se bezesporu o ideální kombinaci. Jednoduché řešení nabízí inovativní chladič společnosti B:POWER, který v současnosti provozuje řada BPS v celé ČR.

Co je to vlastně eCooler

Jedná se o vysoce-účinný chladič nové generace, jehož provoz zajišťuje vestavěný expandér. Ten na bázi organického Rankinova cyklu vyrobí z tepelné energie motoru dostatek elektrické energie na pohon ventilátorů. „Dlouhodobá měření na BPS využívající chlazení eCooler potvrzují průměrnou hodinovou úsporu 7 – 8 kW  na provozu kogenerační jednotky o výkonu 500 kW. Celoročně tak může každá BPS ušetřit nemalé prostředky“, říká Josef Géba, obchodní ředitel společnosti B:POWER, která chladiče na trh dodává.

Instalace chladiče eCooler na bioplynové stanici.

Instalace nového chladiče dokáže snížit ztrátu tržeb a provozní náklady BPS

Poddimenzovanost stávajícího chlazení často nutí omezovat výkon KGJ v letních měsících, což vede k nezanedbatelné ztrátě tržeb. Starší chladiče navíc ztrácejí účinnost chlazení a jsou často poruchové, což zvyšuje náklady na běžný provoz. Vlivem přehřívání motoru dochází k častým výměnám oleje, což navíc vyžaduje další servisní náklady. Tyto negativní průvodní jevy špatně řešeného chlazení jsou bohužel běžnou praxí. Přitom jsou jednoduše řešitelné.

Vše je montováno v ČR

Od roku 2019 jsou chladiče kompletovány ve výrobní hale společnosti B:POWER v Havlíčkově Brodě. „Bylo zapotřebí ujednotit výrobu a dopřát zákazníkům kratší dodací lhůty.  Zároveň jsou všechny náhradní díly tak říkajíc po ruce. Proto jsme se rozhodli dělat veškerou montáž de facto ve středu republiky“, říká hlavní technolog společnosti Karel Šmíd.

Dvojitý chladič, dvojitá úspora

„Zákazníkům nabízíme možnost instalace tzv. Double Cooleru čili chladiče, který je schopen najednou uchladit jak HT tak LT okruh (okruh nouzového chlazení i chlazení palivové směsi). Oba okruhy jsou separátně svedeny do jednoho chladiče, čímž se úspora na chlazení de facto násobí“, potvrzuje Josef Géba a dodává, že návratnost investice bývá nejčastěji do 3 let.

Chladič je možno pořídit v horizontálním provedení v řadách od 400, 600, 800 a 1200 kW tepelného výkonu v klasickém horizontálním provedení.

S právě začínajícím horkým létem se zvyšuje poptávka po kvalitním chlazení. Důkazem toho je vysoký počet instalací napříč regiony ČR a rychle přibývající objednávky na další instalace. „Léto začalo vysokými teplotami, což bohužel přináší problémy s chlazením. Děláme vše proto, abychom zákazníkům vyšli vstříc a instalaci provedli co nejrychleji“, uzavírá Josef Géba.

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Bioodpad se promění na energii a hnojivo
Komposty na bázi separovaného digestátu a jejich aplikace na ornou půdu
Aplikace kalů z čistíren odpadních vod na zemědělské půdě a související legislativa
BPOWER a LU-VE – spojení pro komplexní služby na bioplynových stanicích
Co se zbytkovou slámou z polí?
Využití digestátu jako hnojiva
Kaly z čistíren odpadních vod
Pásové sušárny KATRES pro českého výrobce pelet
Air Liquide SA uvedla do provozu biometanizační a multi-energetickou plnící stanici

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 15.7.2019
Poslední změna: 15.7.2019
Počet shlédnutí: 3690

Citace tohoto článku:
BPOWER, : Chladič nové generace s nulovou spotřebou elektrické energie. Biom.cz [online]. 2019-07-15 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioplyn/odborne-clanky/chladic-nove-generace-s-nulovou-spotrebou-elektricke-energie>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto