Zprávy z tisku

V Jablonci nad Nisou začnou zkušebně třídit bioodpad na sídlištích

Jablonec nad Nisou 20. září (ČTK) - V Jablonci nad Nisou začnou zkušebně třídit biologicky rozložitelný odpad na sídlištích. Zatím vybrali 12 míst, kde je možné kontejnerová stání zamknout, například u domů na sídlišti Nová Pasířská nebo v lokalitě Mechová-Mozartova, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Projekt souvisí s plány na výstavbu bioplynové stanice v Liberci, ke kterým se Jablonec rozhodl připojit. Zmapovat proto musí množství bioodpadu, který se ve městě vyprodukuje.

 
Foto: Kaliantye@Dreamstime.com
 

Podle náměstka primátora Milana Kouřila (ANO) už radnice oslovila vlastníky domů, kde by chtěla sběr bioodpadu pilotně otestovat. "Stání jsou uzamykatelná, aby se k tomu nikdo jiný nedostal a nemohl tam odkládat třeba směsný odpad. V každém tom kontejnerovém stání budou dvě hnědé nádoby, každá o obsahu 240 litrů. V průběhu září, října budou rozmístěny a uskuteční se i setkání se zástupci těch bytových domů," dodal Kouřil.

Bioplynová stanice by měla být v areálu čistírny odpadních vod, podle předběžných odhadů přijde zhruba na půl miliardy korun. Projekt připravují Teplárna Liberec a MVV Energie CZ ve spolupráci s podnikem Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK). Stanice by měla ročně podle Kouřila zpracovat 20.000 až 30.000 tun biologicky rozložitelného odpadu z Jablonce, Liberce a Libereckého kraje a také kaly z čističky. Je ale třeba ověřit, zda region zajistí dostatek odpadu, aby byl provoz rentabilní. Vyprodukovaný biometan by mohl zlevnit vytápění i třeba provoz MHD.

Jablonec si před rokem nechal zpracovat analýzu směsného komunálního odpadu, která ukázala, že obyvatelé druhého největšího města v Libereckém kraji mají co zlepšovat. Kontrola obsahu dvou popelářských vozů ukázala, že téměř dvě třetiny objemu kontejnerů a popelnic tvoří komodity, které lze vytřídit, jako jsou plasty, papír, sklo, kartony od nápojů, kovy nebo textil. Radnice se proto rozhodla na podporu třídění více zaměřit. Umožnila třídit i oleje a tuky z domácností. Po městě rozmístila deset speciálních kontejnerů, lidé tak s nimi už nemusí na sběrná místa.

Od června se v Jablonci začaly papíry a plasty třídit i přímo u rodinných domů a systém se postupně rozšiřuje do dalších lokalit. Bioodpad, zejména ten ze zahrad, zatím lidé vozili do sběrného dvora nebo odkládali do velkoobjemových kontejnerů, které město pravidelně rozmisťuje. Radnice také zapůjčila několik stovek kompostérů a kompostovat mohou od května i na vybraných sídlištích. Komunitní kompostéry jsou na sedmi místech a každý má svého správce. "Určené jsou pouze na biomateriál z domácností, nikoli ze zahrad," dodala Fričová.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20. 9. 2022

 


Datum uveřejnění: 20.9.22
Poslední změna: 22.9.2022
Počet shlédnutí: 269