Zprávy z tisku

Služba „Třídím gastro“ snižuje ve městech množství směsného odpadu. Nový Jičín jej z černých popelnic odklonil téměř 60 tun

Projekt „tridimgastro.cz“ společnosti Energy financial group (EFG) již přes dva roky snižuje objem směsného komunálního odpadu v českých obcích a městech. Poskytuje jim unikátní službu separace, svozu a energetického zpracování tzv. gastroodpadu, tedy kuchyňských zbytků či prošlých potravin. Například v Novém Jičíně jej bylo za pouhý rok od spuštění recyklace vytříděno do speciálních hnědých sběrných nádob téměř 60 tun. I díky tomu skončilo v loňském roce o 134 tun odpadu méně v místních tzv. černých popelnicích. Skupina EFG se chystá službu „Třídím gastro“ z Moravy a Slezska brzy rozšířit i do dalších krajů.

 
Foto: Energy Financial Group a.s.
 

Kuchyňský odpad a potraviny rostlinného i živočišného původu po datu spotřeby tvoří až třetinu obsahu popelnic na směsný komunální odpad a obvykle končí bez jakéhokoliv využití na skládce. Poplatky za skládkovné komunálního odpadu přitom znamenají pro města a obce stále větší náklady, jejich zájem o třídění „gastra“ tak roste. Jeho důsledným tříděním se již nyní v mnoha moravských městech jako je Nový Jičín daří výrazně snižovat množství odpadu z černých popelnic.

„Díky velké ochotě našich občanů třídit jsme už během prvního roku fungování projektu do speciálních hnědých sběrných nádob umístili přes 57 tun kuchyňského odpadu. Byl to jeden z důvodů, proč se nám v loňském roce podařilo snížit množství směsného komunálního odpadu o 134 tun na celkových 3 618 tun, což je naše nejnižší hodnota v historii. Vzhledem k obecnému nárůstu množství odpadu to vnímáme jako velký pokrok,“ uvádí místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Do označených tmavě hnědých nádob o objemu 120 l mohou občané vyhazovat širokou škálu kuchyňských odpadů, a to i s původním obalem (kromě skla). Na skládku tak díky sběru není vyvážena další složka, kterou lze smysluplně využit. V rámci služby „Třídím gastro“ je totiž vytříděný kuchyňský odpad v pravidelných intervalech svážen a následně zpracován pro výrobu biometanu, zelené elektrické a tepelné energie v bioplynových stanicích EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS.

„Těší nás, že za dva roky provozu služby „Třídím gastro“ si třídění kuchyňských zbytků osvojili obyvatelé již téměř dvaceti českých měst a obcí v Moravskoslezském, Olomouckém i Jihomoravském kraji. Svou činností dokazují, že pokud je gastroodpad správně vytříděn, přináší to obcím nejen ekologické, ale také ekonomické výhody. V letošním roce proto v mnohých z nich navyšujeme množství sběrných nádob, a také optimalizujeme jejich umístění, aby byly obyvatelům co nejdostupnější. Zároveň se chystáme projekt během dvou let rozšířit i do dalších krajů,“ uzavírá Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics.

Projekt „Třídím gastro“ společnosti Energy financial group odstartoval v květnu 2021 v několika obcích na Šumpersku. Služba je dodávána tzv. na klíč s komplexním zajištěním po legislativní i technické stránce pro komunální i komerční původce odpadu. Gastroodpad a separované jedlé tuky a oleje, EFG sváží kromě měst a obcí také z firem se stravovacími zařízeními jako jsou školní jídelny či komerční gastroprovozy. 

Zdroj: Tisková zpráva Energy financial group (EFG) 21. 8. 2023

 


Datum uveřejnění: 21.8.23
Poslední změna: 29.8.2023
Počet shlédnutí: 262