Zprávy z tisku

Služba „Třídím gastro“ slaví dva roky provozu. Ze skládek odklonila už přes 1 200 tun kuchyňského odpadu

Projekt „tridimgastro.cz“ společnosti Energy financial group (EFG), který se zaměřuje na separaci, svoz a recyklaci kuchyňského odpadu od komerčních i komunálních původců, letos oslavuje druhé výročí založení. Mnohé obce a města po pilotním sběru rozšířily počty recyklačních nádob. Nejvíc se jich nachází v Šumperku a v Opavě.

 
Foto: Energy financial group a. s. (EFG)
 

Ke dvaceti českých měst a obcí je zapojeno do projektu „Třídím gastro" skupiny EFG, který odstartoval v květnu roku 2021 v Šumperku. Za dva roky provozu se z měst a obcí, ale také ze školních jídelen a komerčních gastroprovozů, podařilo vytřídit z více než 3 000 nádob přes 1 200 tun gastroodpadu. V bioplynových stanicích EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS byl tento odpad recyklován jako obnovitelný zdroj pro produkci zelené elektřiny, tepla a biometanu, který je jedinou dostupnou alternativou fosilního zemního plynu.

Foto: Svozový vůz Třídím gastro (zdroj: Energy financial group a. s. (EFG))

„Rozšíření třídění využitelných surovin o kuchyňské odpady jsme v Šumperku vnímali jako přirozený vývoj snahy zmírnit zatížení životního prostředí našeho města. Další motivací byl i neustále se zvyšující poplatek za skládkování v následujících letech. Služba nám umožnila rozmístit po městě v pilotním sběru okolo čtyř desítek nádob na gastroodpad a díky vysoké aktivitě občanů tento odpad třídit, letos jejich počet navýšíme až na téměř 140," vysvětluje Dana Krňávková, vedoucí odboru životního prostředí Šumperka.

Stejné motivy vedly ke zřízení projektu recyklace také například představitele města Opavy, která se k projektu připojila v dubnu loňského roku. I tady byl sběr po pilotní fázi rozšířen. „Kvůli rostoucím cenám za ukládání vyu-žitelného odpadu na skládky jsme od letošního dubna třídění kuchyňských odpadů rozšířili na všechna sídliště. Celkově jsme tak počet nádob na sběr oproti pilotnímu projektu za pouhý rok více než ztrojnásobili," uvádí Albert Červeň, vedoucí oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady města Opava.

Za dva roky fungování projektu „Třídím gastro" si třídění kuchyňských zbytků osvojili i obyvatelé dalších českých obcí a měst. Navyšování počtu sběrných nádob tak bylo nedávno dokončeno nebo se na něm pracuje také v Novém Jičíně, Kopřivnici, Uherském Brodě i dalších obcích a městech Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Do označených tmavě hnědých sběrných nádob o objemu 120 l mohou občané vyhazovat širokou škálu kuchyňských odpadů, a to i s původním obalem (kromě skla).

Foto: Mapa zapojených obcí do projektu Třídím gastro (zdroj: Energy financial group a. s. (EFG))

Služba „Třídím gastro" je dodávána tzv. na klíč s komplexním zajištěním po legislativní i technické stránce. Speciální sběrné nádoby na gastroodpad již mohou využívat například obyvatelé Šumperka, Olomouce, Opavy, Velkých Losin, Rapotína, Nového Jičína či Přerova. Svou činností dokazují, že pokud je gastroodpad správně vytříděn, přináší to obcím nejen ekologické, ale také ekonomické výhody. Gastroodpad, a také separované jedlé tuky a oleje, sváží EFG kromě měst a obcí z firem se stravovacími zařízeními jako jsou školní jídelny či komerční gastroprovozy. Bilanci svozů chce přitom nadále navyšovat.

Zdroj: Energy financial group a. s. 23. 5. 2023

 


Datum uveřejnění: 30.5.23
Poslední změna: 30.5.2023
Počet shlédnutí: 211