Zprávy z tisku

Celosvětové emise CO2 v energetice stouply na rekordních 36,8 miliardy tun. Snížit je může i biometan

Obnovitelnými zdroji energie se podle analýzy Mezinárodní energetické agentury (IEA) v loňském roce podaři-lo zamezit produkci až 550 milionů tun celosvětových emisí oxidu uhličitého (CO2). Celkově však emise v energetickém odvětví vzrostly, a to na rekordních 36,8 miliardy tun. K dosažení uhlíkové neutrality v příštích letech bude nutné ještě více investovat do nízkoemisních zdrojů. Velkým přínosem může být využívání bio-metanu z biologicky rozložitelného odpadu. V jeho výrobě ale v České republice zaostáváme.

 
Foto: Energy Financial Group a.s.
 

Emise skleníkových plynů v Evropské unii mají do roku 2030 klesnout alespoň o 55 % oproti roku 1990, přičemž do roku 2050 se má Evropa jejich dalším snižováním přeměnit v první klimaticky neutrální kontinent. V sektoru energetiky ale tato bilance nyní nevypadá dobře. Globální emise CO2 zde za loňský rok stouply o 0,9 procenta na 36,8 miliardy tun, což představuje dosud největší meziroční nárůst od roku 2019. Vrátili jsme se tak k předpandemickým hodnotám, a to i přesto, že díky obnovitelným zdrojům se loni podařilo předejít vzniku 550 milionů tun celosvětových emisí.

Aby bylo cílů Zelené dohody dosaženo, bude třeba v průběhu příštích let směřovat investice do nízkoemisních alternativ a účinného využívání zdrojů. Výrazněji přispět k tomu může i využívání biometanu z biologicky rozložitelného odpadu. Takzvaný zelený plyn má totiž stejné využití jako zemní plyn, ale v porovnání s konvenčními biopalivy má nejnižší spotřebu energie ve svém životním cyklu. Přesto ve výrobě plynu z obnovitelných zdrojů v České republice zaostáváme. V provozu sice máme téměř 600 bioplynových stanic, ale biometan vyrábí pouze tři.

Jednou z těchto bioplynových stanic je i EFG Rapotín BPS, vlastněná společností Energy financial group. Ta se nyní za účelem navýšení produkce biometanu v České republice chystá na instalaci tří nových jednotek na úpravu bioplynu na biometan, které mají být dokončeny v příštích dvou letech. Společně se stávající rapotínskou stanicí mají dodávat do plynárenské distribuční sítě lokální biometan o celkové roční kapacitě přesahující 90 GWh. Skupina by tak měla mít do roku 2024 v provozu již celkem čtyři jednotky výroby biometanu. I nadále se přitom bude zaměřovat na výrobu především z biologicky rozložitelného odpadu, nikoli účelově pěstované biomasy

„Žijeme v zemi, která je druhým největším producentem „špinavé“ elektřiny v Evropě a její energetický mix je hodně toxický. Proto je čím dál naléhavější rozvíjet segment energetiky šetrný k životnímu prostředí. V České republice je na základě biologicky rozložitelného odpadu jakožto vstupní suroviny potenciál pro 66 výroben s celkovou roční produkcí 100 milionů m3 biometanu. Výrobou z těchto odpadů od obcí, restaurací či potravinářských závodů přitom již nyní v naší rapotínské bioplynové stanici ušetříme ročně až 218 tisíc tun CO2eq,“ uvádí výkonný ředitel Energy financial group Tomáš Voltr.

Bioplynové stanice, které projdou konverzí na výrobu biometanu, mohou zároveň pracovat s akumulací energie nebo stabilizací energetické soustavy tak, aby bylo možné více využívat energii ze slunce, větru, vody a dalších obnovitelných zdrojů. Jsou tak vhodným doplňkem k energetickému mixu, který má ambici stát se méně závislým nejen na importu, ale také na uhelných zálohách.

 

Zdroj: Skupina EFG 23. 3. 2023

 


Datum uveřejnění: 23.3.23
Poslední změna: 27.3.2023
Počet shlédnutí: 335