Zprávy z tisku

Biometan je budoucností českého plynárenství

O biometanu se toho namluvilo mnoho. Pak se o biometanu mlčelo, aby se opět dostal do centra pozornosti - když ne laické veřejnosti, tak jistě odborné.

 
Foto: Archiv CZ Biom
 

Na začátku pojďme definovat dvě východiska, za nichž jsme ochotní se o biometanu a jeho výrobě bavit. Prvním východiskem je právní prostředí, které vytváří prostor pro implementaci nových technologií.

Evropská unie svým nařízením přezdívaným RED II., které vstoupilo v ČR v účinnost loni v létě a které vyjmenovává substráty (suroviny) pro výrobu elektrické energie, tepelné energie a biometanu, říká, že prioritou je využívat odpadní materiály, které se smí doplňovat cíleně pěstovanou biomasou. Odpadní substráty kombinované s cíleně pěstovanou biomasou jsou vsázkou do fermentoru, v němž vzniká bioplyn - směs různých plynů, v níž převládají metan a oxid uhličitý v různém poměru. Fermentor či fermentory jsou součástí bioplynové stanice, v níž jsou zařízení na využití bioplynu: kogenerační jednotka či jednotky spalující bioplyn a vyrábějící elektrickou a tepelnou energii zároveň a mohou v ní být i zařízení na výrobu biometanu.

Druhým neméně podstatným východiskem je možnost distribuce biometanu - a tudíž podmínka, aby byl v rozumném dosahu do 1 km alespoň středotlaký plynovod, lépe však vysokotlaký.

Elektrická energie vyrobená spálením bioplynu se prodává prostřednictvím přenosové soustavy. Tepelná energie se užívá v místě vzniku, například pro sušení a dosušování různých plodin, nebo může být teplovodem přenášena pro vytápění lidských obydlí či zařízení občanské vybavenosti (plavecké bazény, kulturní domy, školy apod.). Produkce tepelné energie však může být i nevýdělečná - to v případě, že není možnost ji využít.

Biometan je dnes velice skloňovaným pojmem, protože se jím dá nahradit část zemního plynu, který musíme dovážet. S možnými úsporami spotřeby dovezeného zemního plynu se zvyšuje podíl biometanu, o němž víme, že jej dovedeme vyrobit a předat do plynárenské distribuční soustavy.

Podle analýzy CZ Biom, největšího oborového sdružení v bioenergetice, můžeme při plánovaném rozvoji produkce do roku 2030 nahradit 20 % zemního plynu biometanem z domácí výroby.

Společnost PRODEVAL v ČR instalovala první jednotku úpravy bioplynu na biometan koncem roku 2019, v komerční provozu je od začátku roku 2020. Martin Vrtiška, jednatel české pobočky PRODEVAL dodává: „nyní realizujeme 3 projekty nových výroben biometanu, které budou spuštěny v 1.pol. roku 2023 a jsou tak dalším příspěvkem k distribuci biometanu v české plynárenské soustavě“.

„Biometan má v České republice jednoznačně velký potenciál. Proces připojování výroben biometanu k distribuční síti se nám již podařilo procedurálně standardizovat a jsme připraveni navyšovat podíl tohoto obnovitelného plynu v naší infrastruktuře,“ říká Andrej Prno, ředitel operativního Asset Managementu společnosti GasNet, největšího tuzemského distributora zemního plynu.

Zdroj: Tisková zpráva PRODEVAL 

 


Datum uveřejnění: 29.9.22
Poslední změna: 29.9.2022
Počet shlédnutí: 367