Odborné články

Výrobci biometanu potřebují dodavatele, který zná českou legislativu

Provoz stanice pro výrobu obnovitelné varianty zemního plynu je poměrně náročný, zejména má-li být udržitelný. Souvisí s ním i zisk certifikace, prodej získané energie, a další administrativa. Energy financial group a provozovatelé jejích bioplynek na gastroodpad mají s produkcí zeleného plynu zkušenost jako jediní v Česku. Teď hledají nového dodavatele technologie. Chtějí tak připravit cestu dalším tuzemským výrobcům.

EFG Group

Zatímco bioplyn se využívá jen pro výrobu elektrické a tepelné energie, jeho vyšší verzi v podobě biometanu lze využít také pro distribuci do plynárenské sítě a jako pokročilé biopalivo. BioCNG má přitom podle posledních zpráv nahradit až 40 % zemního plynu v dopravě. Zelený plyn z obnovitelných zdrojů řeší nejen emise, ale také nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, které jinak končí nevyužité na skládkách. Proto má v budoucí dekarbonizaci energetiky a dopravy nezastupitelné místo a počítá s ním jak EU, tak národní klimaticko-energetický plán. 

„V ČR může do deseti let vyrůst až padesát výroben biometanu.“

Ve chvíli, kdy máme v České republice přes 500 bioplynových stanic (BPS), bylo by potřeba využívat alespoň polovinu z nich pro výrobu biometanu, aby pokryly aktuální spotřebu zemního plynu. Do deseti let by tak podle odhadů mělo v Česku vyrůst alespoň 50 biometanových BPS. Nyní u nás ale funguje jen jedna, která dodává zelený plyn do sítě, a to EFG Rapotín BPS poblíž Šumperka.

Spolehlivý dodavatel ušetří peníze i problémy 

Po zkušenostech s výstavbou první továrny na biometan v Čechách nyní hledá skupina EFG nového dodavatele technologie. Chce tak pomoci i dalším producentům. Pro příští instalace vybírá dodavatele, který pronikne i do legislativní části procesu, spojené s výstavbou a optimalizací provozu biometanových stanic. Ta je v Česku stále nedostatečně připravena, což zdržuje navýšení výroby. 

„Prioritně nás nezajímá obchodní zastoupení, díváme se na to z komplexního pohledu provozovatele. První výrobci se budou potýkat s mnohými problémy, kvůli kterým se jim samotná výstavba či přestavba provozovny výrazně prodraží. My už si vším prošli a chceme pomoci. Také proto jsme v rámci naší skupiny spustili projekt EFG Engineering, skrze který majitelům bioplynových stanic poskytujeme poradenství ohledně rozšíření výroby bioplynu na biometan. Pomáháme tak jak životnímu prostředí, tak výrobcům samotným,“ uzavírá vedení společnosti.

Článek byl publikován v časopisu Biom 3/2021 Co přináší novela zákona o POZE?

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

GasNet je připraven zvedat podíl biometanu i vodíku v síti
Pro těžební plynovody platí od letoška nová pravidla a možnosti
GASCONTROL se podílel na výstavbě nové technologie výroby a vtláčení biometanu do plynárenské sítě na Slovensku
Využití potenciálu biometanu v plynárenství
Trh s bioplynem má v Česku velký potenciál

Zobrazit ostatní články v kategorii Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 29.1.2022
Poslední změna: 28.11.2022
Počet shlédnutí: 518

Citace tohoto článku:
ENERGY FINANCIAL GROUP, : Výrobci biometanu potřebují dodavatele, který zná českou legislativu. Biom.cz [online]. 2022-01-29 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/vyrobci-biometanu-potrebuji-dodavatele-ktery-zna-ceskou-legislativu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto