Odborné články

Evropská komise zveřejnila novou půdní strategii

Již v roce 2001 Evropská komise zaznamenala, že ztráty půdy a zhoršení půdní úrodnosti vede k ohrožení udržitelného rozvoje, protože je tím ohrožena použitelnost zemědělských ploch. Jako první krok k rozvoji Evropské politiky k ochraně půdy před desertifikací, degradací, erozí a znečištěním komise zveřejnila 16. dubna 2002 "Zprávu k tématické strategii pro ochranu půdy (COM(2002)179)". To byla první příležitost kdy se komise věnovala samotné ochraně půdy a povýšila půdu na stejnou úroveň životní důležitosti jako vodu a vzduch. Dostupná data ukazují, že přibližně na 16-ti % území Evropské unie (více než 50 mil. hektarů) je degradace půdy vážná. V přistupujících zemích tvoří ohrožené území zhruba 35%.

Dle časového harmonogramu by měla být v roce 2004 zveřejněna Tématická strategie pro ochranu půdy. Strategii budou tvořit legislativní návrhy, návrhy na evropský informační a monitorovací systém o půdě a detailní doporučení pro budoucí opatření.

Ve druhé fázi, rok 2003 a 2004, byly vybrány tři důležité hrozby (ztráta organické hmoty, eroze a kontaminace), které budou projednány v pěti pracovních skupinách koordinované poradním fórem.

Práce započaly v květnu 2003 a jejich struktura vypadá následovně:

 1. Poradní fórum (50 - 70 členů, asi 3 setkání ročně)
 2. Pět technických pracovních skupin (TWG) (20 - 40 členů, 3 - 4 setkání za rok)
  • Organická hmota v půdě
  • Kontaminace půdy
  • Půdní eroze
  • Monitoring
  • Výzkum
 3. Setkání investorů, vlastníků půdy a dalších zainteresovaných osob
 4. Skupina se zájmem o půdní politiku 

Účastníci v poradním fóru a pracovních skupinách reprezentují jednotlivé členské státy, investory a vlastníky, kteří hrají důležitou roli na evropské úrovni.

Evropskou kompostářskou asociaci (ECN) v poradním fóru zastupuje Josef Barth, který se účastní také pracovní skupiny monitoring, v pracovní skupině Půdní organická hmota ECN zastupuje Stefanie Siebert, v pracovní skupině Kontaminace Florian Amlinger a pracovní skupiny Výzkum se účastní Grzegorz Siebielec.

Pro komisi budou obecné témata evropské půdní strategie tyto:

 • všechny členské státy by měli mít vybudovánu strukturu schopnou zaručit ochranu půdy,
 • všechny členské státy by měli mít společný přístup k obecným i specifickým definicím jednotlivých hrozeb,
 • společná základna by měla být:
  • zaměřit se na stav kontaminace půd,
  • identifikovat problémy,
  • definovat způsob řešení,
  • informovat o realizovaných akcích a
  • ohodnotit úspěšnost realizací,
 • pro konečnou strategii - seznam činností v EU, které mohou způsobit rizika.

Pro účast veřejnosti komise vytvořila internetové fórum CIRCA. Toto fórum bylo spuštěno jako komunikační platforma k výměně informací a k podpoře rozvoje politiky k ochraně půdy a Tématické strategie o půdě. Téměř všechny sekce jsou dostupné široké veřejnosti.

 

Překlad: Jan Habart

Článek byl převzat ze zpravodaje BioCom, který vydává European Composting Network.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Krátké zprávy z Evropské kompostárenké sítě (ECN)
Kompostováním proti klimatickým změnám, aneb sequestrace a obchod s emisemi skleníkových plynů
Přijdou kompostárny rozvojem domovního a komunitního kompostování o práci?
Nakládání s komunálními odpady v Barceloně
ABP nařízení - vliv na kompostovaní a anaerobní digesci
Oddělený sběr kompostovatelných odpadů, kompostování a biologická úprava zbytkového odpadu zkušenosti a současné trendy v Evropě
Správná zemědělská praxe z pohledu zákona o ochraně ovzduší a o integrované prevenci

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 19.11.2003
Poslední změna: 31.1.2004
Počet shlédnutí: 8860

Citace tohoto článku:
BARTH, Josef, HABART, Jan: Evropská komise zveřejnila novou půdní strategii. Biom.cz [online]. 2003-11-19 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/evropska-komise-zverejnila-novou-pudni-strategii>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto