Novinky

Nové číslo časopisu Biom 2/2019 Biomasa v době klimatických změn

 
 

Téma: V tomto čísle se věnujeme problematice měnícího se klimatu a s ní související změnou dostupnosti vstupních substrátů a paliv pro výrobu obnovitelné energie. Články jsou věnovány energetickému využití slámy, dřeva z porostů napadených kůrovcem, nebo tomu, jak lze využít popel ze spalované biomasy jako hnojivo a podílet se tak na oběhovém hospodářství. V závěru zmiňujeme možnost fixace výkupní ceny elektřiny formou Postupného výkupu, která reaguje na současnou situaci na trhu s elektřinou a představíme také multifunkční projekt bioplynové stanice využívající dávkování substrátu mokrou cestou.

Příloha: Časopis Biom 2/2019 PDF


 
 

Zdroj (autor): CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Web: http://www.czbiom.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 2.10.19
Poslední změna: 19.11.2019
Počet shlédnutí: 558