Odborné články

Trh s bioplynem má v Česku velký potenciál

Obnovitelné zdroje energie, mezi něž se řadí i bioplyn, jsou v souvislosti s aktuálně projednávanou novelou zákona o jejich podpoře v České republice na vzestupu. Podle odhadů by v příštích deseti letech mohlo na našem území existovat až 50 bioplynových stanic vyrábějících biometan, které jej zároveň budou vtlačovat do sítě. V současnosti máme takovouto bioplynku jedinou. Provozuje ji společnost Energy financial group (EFG) v Rapotíně.

Foto: Energy financial group

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS drží prvenství nejen co se biometanu týče, nýbrž i vzhledem k vstupní surovině, kterou pro výrobu obnovitelného plynu využívá. Je jí biologicky rozložitelný odpad, zejména kuchyňské zbytky z velkých průmyslových a restauračních provozů, což z Rapotína dělá první odpadářskou bioplynovou stanici tohoto typu na našem území. Zde vyráběný biometan je vtlačován přímo do distribuční soustavy a má certifikaci udržitelnosti ISCC EU, což znamená, že má neutrální uhlíkovou stopu a téměř 90% úsporu emisí oproti fosilním palivům.

„Proces získání certifikátu o udržitelnosti energetických produktů je dlouhý, náročný a vyžaduje řadu nejen administrativních úkonů. Zahrnuje přípravu na certifikační audit, prověřování a vyhodnocování dokumentace a samotný audit na místě, dozorový a recertifikační audit. Zkoumá se mnoho různých položek včetně toho, jak moc je výrobou produktu zatěžováno životní prostředí. Náš provoz v Rapotíně je držitelem certifikátu udržitelnosti pro veškerou produkovanou energii, to znamená elektřinu, teplo i biometan, který získáváme upgradem zde vyráběného bioplynu. Vysoké procento úspory emisí je dosaženo zejména volbou vstupní suroviny, protože dochází k jejímu dvojímu zhodnocení. Vzhledem k tomu, že využíváme biologicky rozložitelný odpad, neničíme životní prostředí těžbou ani následnou přepravou, jak tomu je u fosilních paliv, a zároveň snižujeme objem skleníkových plynů unikajících z biologicky rozložitelného odpadu, který se rozkládá na skládkách či v jiných koncových zařízeních. Díky tomu je náš provoz uhlíkově neutrální,“ vysvětluje Tomáš Voltr, výkonný ředitel EFG.

Provoz bioplynové stanice je poměrně náročný, zejména má-li být udržitelný. Souvisí s ním i zisk certifikace, prodej získané energie, a další náročná administrativa, což vyžaduje přímou zkušenost. To je jeden z důvodů, proč společnost Energy financial group, český lídr v oblasti biometanu, nabízí i dalším společnostem své unikátní know-how a zkušenosti v oblasti obchodu, výroby a distribuce „zelené“ energie. Vedení EFG totiž věří, že vzájemná kooperace a podpora je tou nejsnazší a nejjistější cestou k udržitelné budoucnosti.

Článek byl publikován v časopisu Biom 2/2021 Kompostování aneb cesta k udržitelnému hospodaření s půdou.

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Vliv nového zákona o odpadech na provoz BPS a situace ve výstavbě nových odpadářských BPS
Biometan jako možnost ozelenění zemního plynu
Sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů
Popularita biometanu roste. Nahradit může až čtvrtinu spotřeby plynu
Power to Gas: Technologie propojující plynárenský a elektroenergetický trh

Zobrazit ostatní články v kategorii Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 21.12.2021
Poslední změna: 13.12.2021
Počet shlédnutí: 2664

Citace tohoto článku:
ENERGY FINANCIAL GROUP, : Trh s bioplynem má v Česku velký potenciál. Biom.cz [online]. 2021-12-21 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-biometan/odborne-clanky/trh-s-bioplynem-ma-v-cesku-velky-potencial>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto