Předchozí článek Obsah časopisu Domovská stránka CZ BIOMu Akce - semináře, exkurze ... Časopis BIOM, sborníky a další odborné publikace Články dle data umístění na web Články dle témat Články dle autora Fotogalerie Výpočty a JavaSkripty Další článek

Televizní seriál o obnovitelných zdrojích energie

Vlasta Petříková

Propagace obnovitelných zdrojů energie, zvláště biomasy, je u nás stále ještě nedostatečná. V současné době je nejúčinnějším mediálním prostředkem bezesporu televize. Proto již delší dobu usilujeme o zařazení pořadu, který by se fytoenergetikou zabýval, do televizního vysílání. Teprve loni v září jsme získali zásadní příslib od České televize na zpracování populárně odborného seriálu o užitečnosti získávání energie z obnovitelných zdrojů. Bylo rozhodnuto, že bude zpracován 10 dílný seriál (každý díl 30min.) s pracovním názvem "Energie 21. století". Do seriálu jsou zahrnuty v podstatě všechny dosud známé druhy obnovitelných energií, jako jsou voda, vítr, slunce, tepelná čerpadla apod. Hlavní důraz je však kladen na biomasu, která má rozhodující význam, neboť má největší potenciál, zahrnující cca 75 % ze všech obnovitelných zdrojů.

Zajištění tohoto rozsáhlého seriálu je velmi náročná práce, vyžadující vysoké náklady. Bylo proto pro nás velmi důležité, získat příslib spolupráce v rámci Evropské asociace pro biomasu AEBIOM, kterou jsme projednali na schůzi výboru v Bratislavě, v září 1999. Příslib této spolupráce spočíval nejen v doporučení nejzajímavějších míst a objektů pro natáčení v jednotlivých státech Evropy, ale zejména pro získání finančních prostředků na tyto práce. To jsme zajistili podáním žádosti o grant v rámci projektu ALTENER II, za pomoci výboru AEBIOM. V současné době je tento návrh projednáván a doufáme, že bude kladně vyřízen. Vzhledem k nutnosti urychleného zpracování seriálu bylo bezodkladně přikročeno k natáčení vybraných objektů. Hned v září jsme u nás natočili sklizně některých zajímavých energetických rostlin a několik objektů, jako např. malé vodní elektrárny, výtopny na biomasu apod. Náročnější bylo natáčení v zahraničí, které se v průběhu října a listopadu uskutečnilo v Dánsku, Švédsku, Německu a Rakousku. Zde jsme se soustředili především na objekty vytápěné biomasou, ale i na větrné a vodní elektrárny i solární zdroje. Ve Švédsku byly natočeny rovněž porosty cíleně pěstovaných energetických rostlin (plantáže energetické vrby). V současné době se natočené materiály třídí a zpracovávají s tím, že bude třeba ještě zajistit některé další doplňkové natáčení.

Ze stručného výčtu prací, které byly již pro tento televizní seriál zajištěny, je zřejmé, že bylo nutné zajistit i značné finanční prostředky. Prvý příspěvek jsme získali z České energetické agentury, ještě v loňském roce, v celkové výši 300 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že finanční potřeby tuto částku daleko překračují, je dosud celý projekt dotován firmou kolegy Ing. Kutila, Ekostyl, s.r.o. V současné době jednáme s několika významnými sponzory, kteří by pomohli seriál financovat. Doufáme rovněž, že se podaří získat podporu z programu Altener, jak bylo již uvedeno. Vzhledem k dosud otevřeným finančním otázkám je však vítán každý příspěvek podporující realizaci tohoto seriálu. Proto se obracíme na všechny subjekty, které mají zájem o rozvoj tohoto nového, velice perspektivního oboru, o jakýkoliv, i sebemenší příspěvek k dofinancování seriálu. Samozřejmě lze po dohodě doplnit seriál o zajímavé výrobky či náměty těchto sponzorujících firem a zajistit tak jejich propagaci. Potenciální zájemce o tuto spolupráci však prosíme o co nejrychlejší kontakt, aby se příp. dotáčky mohly zajistit co nejdříve. Celý seriál musí být dokončen nejpozději během jarního období, neboť bude zařazen do vysílání již koncem dubna. Každý týden od konce dubna do konce června bude vysílán jeden díl z uceleného cyklu 10 dílů.

Doufáme pevně, že tento seriál významně přispěje k žádoucímu rozvoji fytoenergetiky a využívání obnovitelných zdrojů u nás a že se tak i v tomto směru přiblížíme k Evropě. Případné zájemce o spolupráci a ochotu ke sponzorování seriálu prosím o kontakt na známé adrese sekretariátu CZ BIOMu, nebo přímo na mezinárodní sekci, na tel. 02 / 36 300 384, 35 300 380, nebo 02 / 205 117 53.

Předchozí článek     Obsah časopisu       Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu     Následující článek