Předchozí článek Obsah časopisu Domovská stránka CZ BIOMu Akce - semináře, exkurze ... Časopis BIOM, sborníky a další odborné publikace Články dle data umístění na web Články dle témat Články dle autora Fotogalerie Výpočty a JavaSkripty Další článek

Dotace na využívání kompostu

Jaroslav Váňa

Nedávno vyšlo pro řadu subjektů důležité nařízení vlády č. 344/99 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí. Podpora se přizná zemědělci na aplikaci akreditovaného kompostu (který nesmí obsahovat rašelinu) v rozmezí dávky 10 - 40 t na 1 ha orné půdy, a to nejvýše na 20% celkové výměry orné půdy žadatele. Podpora je ohodnocena na 1 t registrovaného kompostu ve výši 1,5 bodů (tj. cca 250 - 300 Kč). Žádost o podporu se podává do konce února příslušnému Územnímu odboru ministerstva a žadatel by měl deklarovat splnění požadovaných kritérií (vypořádání závazků vůči státu, žadatel není v likvidaci nebo v konkursu a pod.). Podle sdělení ministerských referentů není třeba při podání žádost předkládat doklad, že kompost, který zemědělec hodlá použít je již akreditovaný. To znamená, že je v průběhu roku možnost dokončit započaté nebo dokonce nezapočaté akreditace kompostů a příslušné komposty využít ke hnojení při současné finanční podpoře. Zemědělci by měli co nejvíce využít možnost podpory a výrobci kompostu by měli zajistit potřebné množství akreditovaných kompostů. Odbornou pomoc při akreditacích poskytuje CZ BIOM.

Předchozí článek     Obsah časopisu       Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu     Následující článek