<p>

Inzerce a reklama

</p>

<ul class="obsah">
<li><a href="#web">Možnosti inzerce na webu Biom.cz</a></li>
<li><a href="#sponzoring">Možnost sponzoringu internetových stránek www.biom.cz</a></li>
<li><a href="#statistiky">Statistiky a žebříčky Biomu.cz</a></li>
<li><a href="#casopis">Možnosti inzerce v časopise BIOM</a></li>
</ul>

<p><a name="web"></a></p>

<h2>Možnosti inzerce na webu Biom.cz</h2>

<div class="obrazek-right" style="width: 272px; margin-top: 0px;"><a href="/img/biom2020-reklamni-pozice.png"><img alt="Rozmístění reklamní plochy na stránce biom.cz" height="416" src="/img/biom2020-reklamni-pozice.png" style="border: 1px solid rgb(234, 234, 234);" width="270" /></a>
<div class="imgpopisek">Rozmístění reklamních pozic na stránce.</div>
</div>

<p><strong>Pro inzerci a sponzoring kontaktujte: </strong><br />
Sekretariát CZ Biom<br />
<a href="huk@biom.cz">sekretariat@biom.cz</a></p>

<p>Ceny jsou <strong>bez DPH</strong>. Další reklamu je možno kdykoliv přikoupit (členství bude zvýhodněno). Nabízíme také individuální možnosti reklamy a sponzoringu.</p>

<h3>CENY PRO ROK 2021</h3>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" summary="inzerce">
<tbody>
<tr>
<th align="center">Pozice banneru</th>
<th align="center">Velikost banneru</th>
<th align="center">Cena za týden</th>
<th align="center">Cena za rok</th>
<th align="center">Cena za týden pro členy</th>
<th align="center">Cena za rok pro členy</th>
</tr>
<tr>
<td>TOP&nbsp;1/1</td>
<td>863x120&nbsp;px</td>
<td>4000&nbsp;Kč</td>
<td>80000&nbsp;Kč</td>
<td>2000&nbsp;Kč</td>
<td>40000&nbsp;Kč</td>
</tr>
<tr>
<td>TOP&nbsp;1/2</td>
<td>420x110&nbsp;px</td>
<td>2000&nbsp;Kč</td>
<td>40000&nbsp;Kč</td>
<td>1000&nbsp;Kč</td>
<td>20000&nbsp;Kč</td>
</tr>
<tr>
<td>VPRAVO&nbsp;1</td>
<td>250x150&nbsp;px</td>
<td>2000&nbsp;Kč</td>
<td>40000&nbsp;Kč</td>
<td>1000&nbsp;Kč</td>
<td>20000&nbsp;Kč</td>
</tr>
<tr>
<td>VPRAVO&nbsp;2</td>
<td>250x150&nbsp;px</td>
<td>2000&nbsp;Kč</td>
<td>40000&nbsp;Kč</td>
<td>1000&nbsp;Kč</td>
<td>20000&nbsp;Kč</td>
</tr>
<tr>
<td>VPRAVO&nbsp;3</td>
<td>250x150&nbsp;px</td>
<td>2000&nbsp;Kč</td>
<td>40000&nbsp;Kč</td>
<td>1000&nbsp;Kč</td>
<td>20000&nbsp;Kč</td>
</tr>
<tr>
<td>ZÁPATÍ&nbsp;1/1</td>
<td>1140x160&nbsp;px</td>
<td>4000&nbsp;Kč</td>
<td>80000&nbsp;Kč</td>
<td>2000&nbsp;Kč</td>
<td>40000&nbsp;Kč</td>
</tr>
<tr>
<td>ZÁPATÍ&nbsp;1/2</td>
<td>555x100&nbsp;px</td>
<td>2000&nbsp;Kč</td>
<td>40000&nbsp;Kč</td>
<td>1000&nbsp;Kč</td>
<td>20000&nbsp;Kč</td>
</tr>
<tr>
<td>ZÁPATÍ&nbsp;1/3</td>
<td>362x100&nbsp;px</td>
<td>1000&nbsp;Kč</td>
<td>20000&nbsp;Kč</td>
<td>500&nbsp;Kč</td>
<td>10000&nbsp;Kč</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>Individuálně je možno dohodnout i inzerci na kratší období.<br />
<br />
Stejný typ reklamy na stránkách oborových rubrik (<a href="/cz-pestovani-biomasy">Pěstování biomasy</a>, <a href="/cz-bioplyn">Bioplyn</a>, <a href="/cz-spalovani-biomasy">Spalování biomasy</a>, <a href="/cz-kapalna-biopaliva">Kapalná biopaliva</a>, <a href="/cz-bioodpady-a-kompostovani">Bioodpady a kompostování</a>, <a href="/cz-obnovitelne-zdroje-energie">Obnovitelné zdroje energie</a>) je nabízen ve stejném principu s <strong>50% slevou</strong>.</p>

<p>&nbsp;</p>


<p style="float: right; width: 272px;">Umístění členské ikony pro legitimní členy<br />
CZ Biomu na období 1 roku členství.</p>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="reklama">
<tbody>
<tr>
<th colspan="2" style="border-top-width: 4px; border-top-style: solid; border-top-color: #a6d5e3;">
<h4>členská ikona 88 x 31</h4>
</th>
</tr>
<tr>
<th><small>pro členy<br />
(právnické osoby)</small></th>
<th><small>pro členy<br />
<small>(fyzické osoby)</small></small></th>
</tr>
<tr>
<td>zdarma</td>
<td>650,- Kč/rok</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p class="clear">&nbsp;</p>


<h2>Možnost sponzoringu internetových stránek www.biom.cz</h2>

<p>Sponzorství webových stránek je založeno za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných největším a v&nbsp;podstatě jediným informačním "portálem" Biom.cz, který od roku 1999 vytváří informační základnu a jedinečnou databázi pro oblast udržitelného využívání biomasy, biopaliv, bioplynu a nakládání s&nbsp;biologicky rozložitelnými odpady.</p>

<p>Pro sponzora má spolupráce s&nbsp;portálem Biom.cz zásadní efekt v&nbsp;šíření povědomí o jeho jméně a poskytovaných službách. S&nbsp;ohledem na plán zvyšování návštěvnosti a přesně zacílené návštěvnosti je zde velký potenciál energického působení.</p>

<p>Na rozdíl od prosté reklamy je nabídka sponzoringu doplněna následujícím balíčkem služeb, jejichž rozsah je dán výší sponzorského příspěvku.</p>

<h3>Sponzorský balíček služeb</h3>

<ul>
<li>vlastní (projektová) stránka s prakticky libovolným množstvím informací na adrese https://biom.cz/nazevfirmy</li>
<li>reklamní plocha pro bannery o šířce 250 px umístěnou na nejexponovanější části titulní stránky Biom.cz,</li>
<li>neomezený počet různých bannerů, které se mohou na dané ploše střídat,</li>
<li>publikování P.R. článků (počet závisí na výši příspěvku),</li>
<li>libovolné množství novinek, akcí a inzerátů s&nbsp;odkazem propojených s&nbsp;projektovou stránkou,</li>
<li>sponzorování dílčích informačních stránek na Biom.cz,</li>
</ul>

<h3>Ceník sponzoringu</h3>

<ul>
<li>základní cena je odvozena od šířky banneru 250 px (viz obrázek výše),</li>
<li>roční cena za plochu je odvozena od výšky banneru tak, že sponzor zaplatí za každý 1&nbsp;px výšky 1.300,-Kč/rok,</li>
<li>za každých 20.000,-Kč/rok je možné uveřejnit jeden P.R. článek,</li>
<li>sponzorství vybrané dílčí stránky Biom.cz (např. zpravodajství, odkazy, fotogalerie apod.)</li>
<li>další služby dle individuální dohody.</li>
</ul>

<h3>Další podmínky</h3>

<ul>
<li>Se sponzorem bude uzavřena Smlouva o sponzoringu,</li>
<li>Pro sponzoring není podmínkou být členem CZ Biomu,</li>
<li>Členové i nečlenové mají stejné podmínky pro sponzoring.</li>
</ul>

<p><a name="statistiky"></a></p>

<h2>Statistiky a žebříčky Biomu.cz</h2>

<ul>
<li><a href="http://biom.cz/webalogs" target="_blank">Webalogs na ECN</a></li>

</ul>

<p><a name="casopis"></a></p>

<h2>Možnosti inzerce v časopisu BIOM</h2>

<p>Současný náklad časopisu je 1000 ks. Časopis je jednak zasílán tradičně poštou na cca 350 adres členům a příznivcům našeho sdružení a státním orgánům i nevládním institucím a dále je distribuován na všech významných akcích týkající se biomasy a k dispozici na významných místech, která s naší činností souvisejí (veřejné instituce, vysoké školy, apod.).</p>

<p>V časopise je možno využít placené inzerce, přičemž členové CZ Biomu mají na tuto službu slevu. Redakce časopisu BIOM si však dala závazek udržet současnou kulturnost a přehlednost časopisu, takže inzerátům bude uvolněna maximálně 1 strana z každého čísla při zachování současného rozsahu časopisu.</p>

<h3>Ceník placené inzerce pro rok 2021:</h3>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" summary="inzerce">
<tbody>
<tr>
<th rowspan="3">Velikost inzerátu</th>
<th align="center" colspan="2" rowspan="2">jednorázová inzerce</th>
<th align="center" colspan="4">opakované zveřejnění</th>
</tr>
<tr>
<th align="center" colspan="2">2 x</th>
<th align="center" colspan="2">3 x</th>
</tr>
<tr>
<th>členové</th>
<th>ostatní</th>
<th>členové</th>
<th>ostatní</th>
<th>členové</th>
<th>ostatní</th>
</tr>
<tr>
<td>1 A4</td>
<td>7 800</td>
<td>12 900</td>
<td>12 900</td>
<td>24 000</td>
<td>17 500</td>
<td>32 000</td>
</tr>
<tr>
<td>1/2 A4</td>
<td>3 900</td>
<td>6 300</td>
<td>7 100</td>
<td>12 000</td>
<td>8 800</td>
<td>16 200</td>
</tr>
<tr>
<td>1/4 A4</td>
<td>2 000</td>
<td>3 150</td>
<td>3 500</td>
<td>5 800</td>
<td>4 400</td>
<td>8 100</td>
</tr>
<tr>
<td>1/8 A4</td>
<td>1 000</td>
<td>1 590</td>
<td>1 770</td>
<td>3 000</td>
<td>2 200</td>
<td>4 000</td>
</tr>
<tr>
<td>1/16 A4</td>
<td>500</td>
<td>800</td>
<td>900</td>
<td>1 500</td>
<td>1 100</td>
<td>2 100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>* při umístění inzerátu na zadní stranu časopisu je účtována 20% přirážka k výše uvedeným cenám.</p>
<p>Uvedené ceny jsou bez DPH.</p>

<h3>Grafické podklady inzerátů:</h3>

<ul>
<li><strong>barevnost</strong>: celobarevná</li>
<li><strong>formát</strong>: PDF nebo soubor ve formátu AI, CDR (vektory); případně „živý“ (editovatelný) soubor ve zdrojovém zlomovém programu. Všechny texty převedeny do křivek.</li>
<li><strong>fotografie, příp. další obrázky</strong>: velikost nejméně 1:1, formát TIF, PSD; rozlišení 300dpi, pérovky 800dpi</li>
<li><strong>logo</strong>: vektorový formát (AI, EPS, CDR), bitmapy nejméně 300dpi</li>
</ul>

<h3>Pokyny pro autory článků</h3>

<ul>
<li>text v textovém programu (nejlépe Word)<br />
- zarovnání vlevo<br />
- žádné mezery mezi odstavci<br />
- nadpisy a podnadpisy přednastavenými nadpisovými styly<br />
- žádná hlavička, záhlaví nebo zápatí, čísla stránek</li>
<li>fotografie k článku prosím zasílejte v samostatném souboru v nejlepší možné kvalitě</li>
</ul>

<h4>Zásady pořizování textu v textovém programu</h4>

<ul>
<li>zalomení řádků v odstavci „zařizuje“ samotná aplikace; ENTER se použije pouze na konci odstavce</li>
<li>za interpunkčním znaménkem vždy následuje mezera (nikdy před), mimo výjimky:<br />
- uvozovky nahoře+čárka, tečka (“,)<br />
- názvy souborů (dokument.doc)<br />
- údaje o čase (18.45)</li>
<li>naopak je vždy třeba psát mezeru:<br />
- mezi číselným údajem a jeho rozměrem (26 kilometrů; 39 °C; § 8; odst. 4; písmeno a))<br />
- kalendářní údaje (12. listopadu 2005; 12. 11. 2005)<br />
- zvýraznění tisíců ve velkých číslech (ale až od 10 000)<br />
- v poštovním směrovacím čísle (130 00)<br />
- v telefonních číslech (<span class="skype_c2c_print_container notranslate">800 123 456</span><span class="skype_c2c_container notranslate" dir="ltr" id="skype_c2c_container" onclick="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.makeCall(this, event)" onmouseout="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(this, event)" onmouseover="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)" skype_menu_props="{&quot;numberToCall&quot;:&quot;+420800123456&quot;,&quot;isFreecall&quot;:false,&quot;isMobile&quot;:false,&quot;isRtl&quot;:false}" tabindex="-1"><span class="skype_c2c_highlighting_inactive_common" dir="ltr" skypeaction="skype_dropdown"><span class="skype_c2c_textarea_span" id="non_free_num_ui"><img alt="" class="skype_c2c_logo_img" height="15" src="resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png" width="15" /><span class="skype_c2c_text_span">800 123 456</span></span></span></span>), rozdělujeme po trojicích</li>
<li>pozor na rozdíl 5% (pětiprocentní) a 5 % (pět procent)</li>
</ul>

<h4>Chyby při pořizování textu v textovém programu</h4>

<ul>
<li>pozor na zdvojené mezery</li>
<li>pozor na mezery na konci odstavce nebo na začátku odstavce místo tabelátoru nebo automatické odrážky (odrážky vždy jednotné)</li>
</ul>

<p>
</p>

<div id="sloupec3">
</div>

<div class="skype_c2c_menu_container notranslate" data-fp="{DBFF1A66-7B6F-46B6-A717-1022FFFF0A85}" data-murl="https://pipe.skype.com/Client/2.0/" data-uiid="0" id="skype_c2c_menu_container" onmouseout="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(this, event)" onmouseover="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)" style="display: none;">
<div class="skype_c2c_menu_click2call"><a class="skype_c2c_menu_click2call_action" id="skype_c2c_menu_click2call_action" target="_self">Call</a></div>

<div class="skype_c2c_menu_click2sms"><a class="skype_c2c_menu_click2sms_action" id="skype_c2c_menu_click2sms_action" target="_self">Send SMS</a></div>

<div class="skype_c2c_menu_add2skype"><a class="skype_c2c_menu_add2skype_text" id="skype_c2c_menu_add2skype_text" target="_self">Add to Skype</a></div>

<div class="skype_c2c_menu_toll_info"><span class="skype_c2c_menu_toll_callcredit">You'll need Skype Credit</span><span class="skype_c2c_menu_toll_free">Free via Skype</span></div>
</div>