Inzerce a reklama

Možnosti inzerce na webu Biom.cz

Rozmístění reklamní plochy na stránce biom.cz
Rozmístění reklamních pozic na stránce.

Pro inzerci a sponzoring kontaktujte:
Sekretariát CZ Biom
sekretariat@biom.cz

Ceny jsou bez DPH. Další reklamu je možno kdykoliv přikoupit (členství bude zvýhodněno). Nabízíme také individuální možnosti reklamy a sponzoringu.

CENY PRO ROK 2023

Pozice banneru Velikost banneru Cena za týden Cena za rok Cena za týden pro členy Cena za rok pro členy
TOP 1/1 863x120 px 4000 Kč 80000 Kč 2000 Kč 40000 Kč
TOP 1/2 420x110 px 2000 Kč 40000 Kč 1000 Kč 20000 Kč
VPRAVO 1 250x150 px 2000 Kč 40000 Kč 1000 Kč 20000 Kč
VPRAVO 2 250x150 px 2000 Kč 40000 Kč 1000 Kč 20000 Kč
VPRAVO 3 250x150 px 2000 Kč 40000 Kč 1000 Kč 20000 Kč
ZÁPATÍ 1/1 1140x160 px 4000 Kč 80000 Kč 2000 Kč 40000 Kč
ZÁPATÍ 1/2 555x100 px 2000 Kč 40000 Kč 1000 Kč 20000 Kč
ZÁPATÍ 1/3 362x100 px 1000 Kč 20000 Kč 500 Kč 10000 Kč

Individuálně je možno dohodnout i inzerci na kratší období.

Stejný typ reklamy na stránkách oborových rubrik (Pěstování biomasy, Bioplyn, Spalování biomasy, Kapalná biopaliva, Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie) je nabízen ve stejném principu s 50% slevou.

 

Umístění členské ikony pro legitimní členy
CZ Biomu na období 1 roku členství.

členská ikona 88 x 31

pro členy
(právnické osoby)
pro členy
(fyzické osoby)
zdarma 650,- Kč/rok

 

Možnost sponzoringu internetových stránek www.biom.cz

Sponzorství webových stránek je založeno za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných největším a v podstatě jediným informačním "portálem" Biom.cz, který od roku 1999 vytváří informační základnu a jedinečnou databázi pro oblast udržitelného využívání biomasy, biopaliv, bioplynu a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

Pro sponzora má spolupráce s portálem Biom.cz zásadní efekt v šíření povědomí o jeho jméně a poskytovaných službách. S ohledem na plán zvyšování návštěvnosti a přesně zacílené návštěvnosti je zde velký potenciál energického působení.

Na rozdíl od prosté reklamy je nabídka sponzoringu doplněna následujícím balíčkem služeb, jejichž rozsah je dán výší sponzorského příspěvku.

Sponzorský balíček služeb

 • vlastní (projektová) stránka s prakticky libovolným množstvím informací na adrese https://biom.cz/nazevfirmy
 • reklamní plocha pro bannery o šířce 250 px umístěnou na nejexponovanější části titulní stránky Biom.cz,
 • neomezený počet různých bannerů, které se mohou na dané ploše střídat,
 • publikování P.R. článků (počet závisí na výši příspěvku),
 • libovolné množství novinek, akcí a inzerátů s odkazem propojených s projektovou stránkou,
 • sponzorování dílčích informačních stránek na Biom.cz,

Ceník sponzoringu

 • základní cena je odvozena od šířky banneru 250 px (viz obrázek výše),
 • roční cena za plochu je odvozena od výšky banneru tak, že sponzor zaplatí za každý 1 px výšky 1.300,-Kč/rok,
 • za každých 20.000,-Kč/rok je možné uveřejnit jeden P.R. článek,
 • sponzorství vybrané dílčí stránky Biom.cz (např. zpravodajství, odkazy, fotogalerie apod.)
 • další služby dle individuální dohody.

Další podmínky

 • Se sponzorem bude uzavřena Smlouva o sponzoringu,
 • Pro sponzoring není podmínkou být členem CZ Biomu,
 • Členové i nečlenové mají stejné podmínky pro sponzoring.

Statistiky a žebříčky Biomu.cz

Možnosti inzerce v časopisu BIOM

Současný náklad časopisu je 1000 ks. Časopis je jednak zasílán tradiční poštou na cca 350 adres členům a příznivcům našeho sdružení a státním orgánům i nevládním institucím a dále je distribuován na všech významných akcích týkající se biomasy a k dispozici na významných místech, která s naší činností souvisejí (veřejné instituce, vysoké školy, apod.).

V časopise je možno využít placené inzerce, přičemž členové CZ Biomu mají na tuto službu slevu. Redakce časopisu BIOM si však dala závazek udržet současnou kulturnost a přehlednost časopisu, takže inzerátům bude uvolněna maximálně 1 strana z každého čísla při zachování současného rozsahu časopisu.

Ceník placené inzerce pro rok 2023:

Velikost inzerátu jednorázová inzerce opakované zveřejnění
2 x 3 x
členové ostatní členové ostatní členové ostatní
1 A4 8 200 13 600 13 600 25 200 18 400 33 600
1/2 A4 4 100 6 600 7 500 12 600 9 300 17 000
1/4 A4 2 100 3 300 3 700 6 100 4 600 8 500
1/8 A4 1 050 1 670 1 860 3 150 2 300 4 200
1/16 A4 550 850 950 1 580 1 160 2 200

* při umístění inzerátu na zadní stranu časopisu je účtována 20% přirážka k výše uvedeným cenám.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Grafické podklady inzerátů:

 • barevnost: celobarevná
 • formát: PDF nebo soubor ve formátu AI, CDR (vektory); případně „živý“ (editovatelný) soubor ve zdrojovém zlomovém programu. Všechny texty převedeny do křivek.
 • fotografie, příp. další obrázky: velikost nejméně 1:1, formát TIF, PSD; rozlišení 300dpi, pérovky 800dpi
 • logo: vektorový formát (AI, EPS, CDR), bitmapy nejméně 300dpi

Pokyny pro autory článků

 • text v textovém programu (nejlépe Word)
  - zarovnání vlevo
  - žádné mezery mezi odstavci
  - nadpisy a podnadpisy přednastavenými nadpisovými styly
  - žádná hlavička, záhlaví nebo zápatí, čísla stránek
 • fotografie k článku prosím zasílejte v samostatném souboru v nejlepší možné kvalitě

Zásady pořizování textu v textovém programu

 • zalomení řádků v odstavci „zařizuje“ samotná aplikace; ENTER se použije pouze na konci odstavce
 • za interpunkčním znaménkem vždy následuje mezera (nikdy před), mimo výjimky:
  - uvozovky nahoře+čárka, tečka (“,)
  - názvy souborů (dokument.doc)
  - údaje o čase (18.45)
 • naopak je vždy třeba psát mezeru:
  - mezi číselným údajem a jeho rozměrem (26 kilometrů; 39 °C; § 8; odst. 4; písmeno a))
  - kalendářní údaje (12. listopadu 2005; 12. 11. 2005)
  - zvýraznění tisíců ve velkých číslech (ale až od 10 000)
  - v poštovním směrovacím čísle (130 00)
  - v telefonních číslech (800 123 456), rozdělujeme po trojicích
 • pozor na rozdíl 5% (pětiprocentní) a 5 % (pět procent)

Chyby při pořizování textu v textovém programu

 • pozor na zdvojené mezery
 • pozor na mezery na konci odstavce nebo na začátku odstavce místo tabelátoru nebo automatické odrážky (odrážky vždy jednotné)