Zprávy z tisku

Zhodnocení zelené rostlinné hmoty

8.5.02
Ve Velké Británii v Devonu zpracovávají a recyklují zelenou odpadní rostlinnou hmotu a vrací ji v podobě organického hnojiva farmářům na pole.

Zvýšení výnosu plodin hnojených kompostem

8.5.02
Výzkumy, při kterých byl ke hnojení použit kompost ze zeleného organického odpadu prokázaly pozoruhodné zvýšení výnosu a současně i úsporu nákladů omezením přihnojování.

Drtiče zelené rostlinné hmoty

5.5.02
Drcení zelené rostlinné hmoty je první pracovní operací v procesu, který tuto hmotu může změnit na prodejnou komoditu.

Likvidace odpadů z farmy

5.5.02
Levné, pro životní prostředí přátelské organické kompostování na farmách nabízí producentům dodatečné zisky, tvrdí Composting Association.

Začali vyrábět organické hnojivo

20.4.02
Světové prvenství má ekologické řešení likvidace tekutého hnoje, které navrhli a zrealizovali pracovníci Ústavu životního prostředí, s. r. o., Koš v Roľníckom družstve podielnikov v Koši u Prievidzi. Spočívá v chemickém vysrážení a separaci tuhých častí z kejdy, z čehož se potom řízeným kompostováním vyrábí kvalitní organické hnojivo Humavit.

Biodegradable municipal waste management in Europe

28.3.02
This report is intended as guidance to help decision-makers in their efforts to comply with the EU Landfill Directive's targets for reducing the landfilling of biodegradable municipal waste. The first two parts of the report provide information on the strategies and instruments available to achieve this goal while the third part focusses on technology and market issues.

Vypalování trávy za pokutu

25.3.02
Fakt, jak může být jarní úklid nebezpečný, si v těchto dnech neustále ověřují hasiči. V posledním období se rychle začaly množit počty požárů způsobených nedbalostí osob při vypalování trávy a zakládání ohňů. (Pozn. BIOM on line: jednou z metod prevence vypalování trávy může být podpora komunitního kompostování coby systému nakládání s biologickými odpady v malých obcích)

Česká Lípa podporuje projekt likvidace bioodpadu

14.3.02
Rozsáhlou rekonstrukci čistírny odpadních vod v České Lípě za 150 milionů korun chce zároveň s projektem likvidace biologického odpadu v příštím roce realizovat její provozovatel, Severočeská vodárenská společnost v České Lípě. Zástupce starosty České Lípy Jiří Pazourek dnes pro ČIA uvedl, že město tento projekt podporuje. "Město se na projektu nebude podílet finančně, ale jen organizačně. Pomůže například zmapovat zdroje potřebného odpadu, především oleje z fritéz a jatečního odpadu," řekl Pazourek.

Obaly z organických materiálů

4.3.02
Nevýhodou těchto obalů je jejich nesrovnatelně vysoká cena, která je až o 350 % vyšší než obalů z plastů na základě ropy. Materiálem, ze kterého se vyrábějí je škrob z kukuřice, brambor nebo obilí.

Bakterie schopné rozkládat fosilní paliva

28.2.02
Americký patent popisuje jak byly vyvinuty nové kmeny bakterií Leptospirrillum ferrooxidans a Thiobacillus ferrooxidans - byly vyprovokovány zvýšením množství oleje a pak zvýšením množství uhelného kalu.

Rekultivace z pohledu odborníků dolů a pražské univerzity

25.2.02
V České republice ojedinělou spolupráci v oblasti rekultivací a ekologie hodnotily v tomto týdnu Severočeské doly, a. s. Chomutov a odborníci z České zemědělské univerzity Praha. Přizvali starosty obcí dotčených těžbou uhlí a skrývky v oblasti Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice a zástupce státní správy a institucí, zabývajících se ochranou a tvorbou životního prostředí.

Management výživy a odpadů může potlačovat šíření patogenů z hnoje

23.2.02
Onemocnění pocházející z potravy jsou považovány za nejvážnější problém bezpečnosti potravin v USA. Podle nejnovějších údajů publikovaných Centry pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control & Prevention) mohou nemoci pocházející z potravy potenciálně způsobovat každoročně odhadem 325 000 vážných onemocnění vyžadujících hospitalizaci, 76 milionů případů onemocnění gastrointestinálního traktu a 5 000 úmrtí. (Pozn. BIOM on line: ve článku je zmíněna teplota při kompostování 130°C, což je dozajista omyl. Mají to být stupně farenheita, což pak odpovídá cca. 55°C a tedy i požadavkům ČSN Průmyslové komposty.)

Třídění odpadu na studentských kolejích

22.2.02
Na to, jak se daří prosadit myšlenku třídění odpadu na VŠE, jsme si zeptali Antonína Pavlíčka, studentského zástupce studentů Fakulty informatiky a statistiky v Akademickém senátu VŠE.

Z grantu vlády USA je financována studie proveditelnosti spalovny v Plzni

22.2.02
Grantovou smlouvu o vypracování studie proveditelnosti spalovny tříděného komunálního odpadu podepsali v Americkém centru v Plzni za přítomnosti plzeňského primátora Jiřího Šnebergera zástupci velvyslanectví USA a představitelé Plzeňské teplárenské (PT). Plzeň tak jako první v republice využije k uvedenému účelu prostředků od americké vlády ve výši téměř 250 tisíc USD. Pro ČIA to uvedl generální ředitel PT Tomáš Drápela. (Pozn. BIOM on line: ve zprávě není uvedeno jaký druh tříděného odpadu se bude spalovat. Snad by se dalo předpokládat, že půjde o dřevní odpady z údržby městské zeleně, sebraný papír nevhodný pro recyklaci, apod.; jinak je těžké si představit, k čemu by bylo dobré nejprve odpad třídit, a pak jej všechen spálit, resp. likvidovat, jak je v článku napsáno...)

Na Zlínsku se objevily kaly, jež mohou ohrozit životní prostředí

22.2.02
Na několika místech Zlínského kraje lidé našli v minulých dnech kaly, které pocházejí z čistíren odpadních vod a mohou obsahovat těžké kovy. Podezřelý materiál se objevil i na zpevněném hnojišti společnosti Agrosovín v Boršicích na Uherskohradišťsku. Pracovníci České inspekce životního prostředí z Olomouce začali na různých místech Zlínska odebírat vzorky. "Výsledky rozborů budeme znát do týdne," řekl dnes ČTK hlavní inspektor Karel Zima.
« | 1 | .. | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | »