Zprávy z tisku

Stát vyplatí dotaci za uvedení půdy do klidu

4.4.02
Prezidium Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) dnes schválilo výplaty záloh za uvedení půdy do klidu, a to ve výši 3,5 tisíce korun na hektar orné půdy uvedené do klidu a výplatu zálohy na finanční kompenzační podporu za uvedení půdy do klidu ve výši 400 korun na hektar.

Nové odrůdy řepky ozimé

4.4.02
V roce 2002 se výrazně urychlila obměna sortimentu registrovaných odrůd řepky ozimé. Do státní odrůdové knihy bylo zapsáno pět nových odrůd.

Ošetření řepky od jara do květu

4.4.02
Obvyklým prohřeškem a návazným prodělkem jsou pozdní aplikace dusíku a insekticidů proti stonkovým krytonoscům. Jarní desinfekční zásahy tvoří výnos nejméně ze 66 %.

Vlastnosti a použití recyklovaných biologicky odbouratelných olejů

4.4.02
Jednou z možností, která zapadá do státního programu účelného, ekonomického, ale především ekologického řešení problematiky olejových odpadů v souladu se zákonem č. 125/97 Sb., o odpadech a jeho novely č 167/98 Sb., je sběr a následná recyklace olejů řepkovém základu.

Německá studie: Oteplování klimatu vede ke změnám ekosystémů

4.4.02
Oteplování ovzduší vede k razantním změnám mnoha ekologických systémů, což ohrožuje celé rostlinné a živočišné druhy. Upozorňuje na to mezinárodní studie, kterou v úterý zveřejnila Technická univerzita v Mnichově a kterou ústav vypracoval ve spolupráci s experty z Británie, Francie a USA.

Konvektory v otopných soustavách

4.4.02
Konvektory nám umožňují plnit nejrozmanitější požadavky kladené na vytápění: na jeho účinnost, soulad s interiérem místností či na nenápadnost jednotlivých prvků. Žádné jiné otopné těleso nemůže být tak pružné a plnit individuální požadavky v takové míře, jako ocelový konvektor s pozinkovaným výměníkem tepla. Článek je věnován nejrůznějším způsobům montáže a možnostem využívání konvektorů.

Úsporná domácnost - praktický rádce jak využívat energii efektivně

4.4.02
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. publikovalo ve spolupráci s nakladatelstvím ERA v uplynulých dnech knížku "Úsporná domácnost - Praktický rádce jak využívat energii efektivně". Příručka pojednává o tom, jak ušetřit energii, a tím i peníze v každé domácnosti při vytápění, ohřevu vody, žehlení, praní, svícení a dalších činnostech, souvisejících se spotřebou energie.

Seminář Úprava vody pro otopné soustavy

2.4.02
Seminář se pokusí odpovědět na otázky stran chemie vody, čištění usazenin a kalů, předpisů týkajících se požadavků na otopnou vodu, vstupu a likvidace vzduchu v otopných soustavách a provozních zkušeností s oběhovou vodou.

Nedělní editorial - Velikonoční o naší přírodě

31.3.02
Všechno nasvědčuje tomu, že se letošní Velikonoce vydaří. Všichni křesťané slaví očekávané svátky vzkříšení Ježíše Krista, počasí se usmívá, sluníčko nešetří svými jarními paprsky. Mnozí z nás se dostali, nebo dostanou do přírody a je čas i na zamyšlení o přírodě. (Pozn. BIOM on line: ve článku se autor rovněž zamýšlí nad významem fytoenergetiky)

Výživa a hnojení slunečnice

29.3.02
Slunečnici řadíme ve spotřebě živin mezi středně náročné plodiny. Výnosem 3,5 t nažek z hektaru a odpovídajícím množství slámy se odčerpá až 736 kg čistých živin.

Uhlí za nic nemůže (I)

29.3.02
Nejúčinnější motivací spotřebitelů k úspornému, racionálnímu chování je vyšší cena energie. Ne cena nadirigovaná státem, ale cena objektivně daná soutěží a zahrnující všechny náklady. Úspory energie a snižování spotřeby nemusí nutně znamenat snížení životního komfortu, nebo omezení výroby. Těžko však lze motivovat k soutěži a s ní souvisejícímu vývoji v prostředí deformovaných cen energie. Málokdo dokáže vysvětlit proč se cena krychlového metru zemního plynu pro maloodběratele trojnásobně zvýší přechodem plynovodu přes Krušné hory. (Pozn. BIOM on line: tento článek sice nepojednává o fytoenergetice, ale jeho tón a vyznění je pěkným příkladem možnosti dialogu mezi uživateli/zastánci fosilních paliv a těmi, kteří dávají přednost obnovitelným zdorjům energie.)

Seminář Dřevostavby pořádaný VOŠ Volyně

29.3.02
Probíhající seminář pořádaný VOŠ Volyně o dřevostavbách je zaměřený na nízkoenergetické stavění, úspory energie a ekologii. Ohromující je účast 260 zájemců, kteří do Volyně přijeli ...

Městu opraví starou kotelnu

29.3.02
Přípravné práce na rozsáhlou rekonstrukci téměř čtyřicet let starých tepelných rozvodů a modernizaci kotelny v sídlišti Malé Pole zabezpečují v těchto dnech radní ve Slavičíně. Kotelna bude přebudována na spalovnu dřevěné štěpky

Návod - Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

28.3.02
Příspěvek lze poskytnout na vyklizování nebo přibližování dříví v porostu lanovkou, koněm, strojem na kolopásovém nebo pásovém podvozku včetně železného koně a na likvidaci klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím. (Pozn. BIOM on line: škoda, že spíše než likvidace biomasy štěpkováním není podporováno její využívání pro produkci energie)

Plochy osázené bavlnou klesnou

28.3.02
Američtí farmáři pravděpodobně letos sníží plochy osázené bavlnou. Důvodem jsou nízké ceny a pokles státní podpory.

V biomase je veľký energetický potenciál

28.3.02
Podľa Európskej komisie Slovensko nevyužíva v dostatočnej miere financie poskytované na zlepšenie životného prostredia v rámci podporných programov, konkrétne ISPA. Projekty zatiaľ sústreďujeme zväčša na výstavbu čistiarní odpadových vôd, ale už menej na využívanie obnoviteľných zdrojov.
« | 1 | .. | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | .. | 1057 | »