Zprávy z tisku

Zemědělské bioplynové stanice konečně mohou přijímat ke zpracování i bioodpady

Po dlouhém úsilí se povedlo sjednotit finanční podporu pro zemědělské a odpadové bioplynové stanice. V minulosti byla vyšší podpora pro stanice zpracovávající energetické suroviny, nižší pro ty zpracovávající bioodpady.

 
Foto: Archiv CZ Biom
 

Až do roku 2020 rozlišoval Energetický regulační úřad (ERÚ) 2 druhy bioplynových stanic – zemědělské a odpadové. Oba druhy bioplynových stanic měly nárok na provozní podporu vztaženou k vyrobené elektrické energii nebo teplu. Pro zemědělské bioplynové stanice, jejichž produkce energie byla postavena především na zpracování cíleně pěstovaných energetických plodin, byla určena vyšší podpora, označená jako AF1. Pro odpadové zemědělské bioplynové stanice, které zpracovávaly bioodpady, byla určena podpora nižší, označená jako AF2. 

Celý článek naleznete zde.

Zdroj: Zajimej.se 5. 6. 2020

 


Datum uveřejnění: 5.6.20
Poslední změna: 5.6.2020
Počet shlédnutí: 422