Zprávy z tisku

Zástupci obnovitelných zdrojů: Není důvod nevyplácet podporu obnovitelných zdrojů

Aliance pro energetickou soběstačnost a Česká fotovoltaická průmyslová asociace zásadně nesouhlasí s názorem Energetického regulačního úřadu, který se snaží s odkazem na část korespondence s Evropskou komisí vyvolat dojem, že podpora obnovitelných zdrojů energie je neplatná. Podle právních konzultací obou sdružení bylo vypsání podpory na konci loňského roku v souladu s naším i evropským právem. Neexistuje totiž žádné závazné rozhodnutí Komise, že jde o protiprávní podporu.

„Podporu pro obnovitelné zdroje by bylo možné zastavit jen v případě, že by Evropská komise shledala, že je neslučitelná s vnitřním trhem unie. To ostatně vyplývá i z textu cenového rozhodnutí o vypsání podpory z prosince loňského roku. Nic takového však není projednáváno a Komise to ani ve svých dopisech pro ERÚ nepředjímá,“ říká Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.

I v situaci, kdy Komise nemůže potvrdit, že se jedná o existující podporu, což souvisí i s tím, že šetření stále běží a není ukončeno, tak Komise ve svém dopise ERÚ ze dne 22. 12. 2015 vyjadřuje jasné přesvědčení, že podpora bude uznána za slučitelnou a doufá, že „regulátorovi to umožní vydat příslušné tarify včas tak, aby se předešlo narušení tohoto významného segmentu energetiky“. Ani Komise tedy nepředpokládá, že by podpora stávajícím zdrojům měla být nyní zastavena.

Podobná situace již v minulosti nastala i např. v sousedním Německu. Komise zde několikrát prověřovala systém podpory a podpora byla přitom bez problémů vyplácena dál. „Takový postup dává logiku. Případná pochybení v procesní stránce, pokud se prokážou, ještě neznamenají, že by podpora jako taková byla nepřijatelná. Ostatně sama Komise nabádá státy, aby se vyvarovaly retroaktivních zásahů do schémat podpory obnovitelných zdrojů. Komise postupuje tak, aby nemohlo dojít k narušení stability projektů obnovitelných zdrojů a plnění cílů Evropské unie v oblasti šetrné energetiky,“ vysvětluje Veronika Hamáčková.

Aktuální kontext diskuze kolem vyplácení podpory pro obnovitelné zdroje i komentář k dlouhodobým bariérám s představením rámcových řešení přestaví zástupci sektoru šetrné energetiky na setkání s novináři dne 4. února v 9:30 v Poslanecké sněmovně, Sněmovní 1, Praha-Malá strana. Tématu možností růstu oboru obnovitelných zdrojů se bude věnovat následující parlamentní seminář „Stabilita obnovitelných zdrojů“, který začíná od 11:00 na stejné adrese.

Pozvánka na parlamentní seminář „Stabilita obnovitelných zdrojů“ke stažení zde.

Zdroj: Tisková zpráva Aliance pro energetickou soběstačnost a  České fotovoltaické průmyslové asociace 29.1.2016 

Datum uveřejnění: 29. ledna 2016
Poslední změna: 29. ledna 2016
Počet shlédnutí: 1778