Zprávy z tisku

Z rozpočtu Blanska letos půjde více peněz do systému sběru a třídění odpadu

Blansko 5. května (ČTK) - Z rozpočtu Blanska letos půjde více peněz do systému sběru, přepravy a třídění odpadu, a to zhruba 27 milionů korun. Loni to bylo o dva miliony méně. Blansko přesto letos nezvýšilo poplatek za odpad, obyvatelé tak od roku 2013 platí 540 korun za rok. Radnice to uvedla na svém webu. Ve městě se loni vyprodukovalo dohromady asi 3753 tun komunálního odpadu.

 
Foto: Pixabay.com
 

"Odpadové hospodářství vnímáme jako důležitou službu našim obyvatelům. Se vzrůstajícími cenami skládkovného a likvidace odpadů ve spalovnách však v poslední době skokově narůstají výdaje města. Už tak vysoké náklady jsou navíc zcela zbytečně dále navyšovány nutností likvidace černých skládek a úklidem po těch, kteří se chovají nezodpovědně. Je pro mě nepochopitelné, že někdo je schopen vyhodit odpadky jen tak na zem nebo odložit k popelnici dveře od auta," uvedl starosta Jiří Crha (ODS).

Na poplatcích za odpad město od obyvatel ročně vybere zhruba 11 milionů korun. Poplatek se letos nezvýšil, činí 540 korun.

Loni se ve městě vyprodukovalo dohromady asi 3753 tun komunálního odpadu. Z toho z pouličních odpadkových košů se vyvezlo přes 27 tun, bioodpad činil asi 1750 tun, na celkovém množství se téměř osmi tunami podílel svoz vánočních stromků a více než 1500 tun tvořil separovaný odpad.

V ulicích Blanska a v místních částech je 111 separačních míst. Na nich mají obyvatelé k dispozici dohromady 481 kontejnerů, do kterých mohou ukládat papír, sklo nebo plasty. Počet kontejnerových stanovišť pro ukládání směsného komunálního odpadu u bytových domů město neeviduje, u rodinných domů je to asi 950 míst. Na pěti místech ve městě je možné odevzdat i použité jedlé tuky a oleje.

Obyvatelé mohou ukládat odpad také ve dvou sběrných střediscích odpadů – v Horní Lhotě a ulici Na Brankách. Biologicky rozložitelný odpad lze kromě odevzdávání ve speciálních hnědých kontejnerech vozit také přímo do městské kompostárny na Starém Blansku.

Zdroj: ČTK 5. 5. 2021

 


Datum uveřejnění: 6.5.21
Poslední změna: 6.5.2021
Počet shlédnutí: 605