Zprávy z tisku

Vzniká Svaz moderní energetiky: zastřeší proudy progresivních technologií a vytvoří prostor pro jejich rozvoj

Jednotlivé části moderní energetiky, jako jsou obnovitelné zdroje, akumulace energie, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, elektromobilita nebo nastupující digitální řešení spojí Svaz moderní energetiky. Jeho cílem je otevřít prostor pro rozvoj nových technologií, které zvýší konkurenceschopnost domácí ekonomiky, zlepší životní prostředí a nabídnou prostor pro uplatnění inovací.

 
 

„Základním cílem Svazu moderní energetiky ČR je zajistit dobré podmínky pro technologický růst české ekonomiky. Naše úsilí bude rámovat snaha o to, aby domácí ekonomiku poháněly moderní zdroje energie, mezi které však nepatří pouze elektrárny nebo teplárny, ale také energetické služby nebo využití virtuálních řešení. Klíčové bude zajistit spolehlivé a dostupné zásobování energií pro všechny kategorie odběratelů při zachování požadavků na čistotu ovzduší, energetickou nezávislost a dlouhodobě nízké ceny,“ představuje prioritní cíle Svazu moderní energetiky ČR jeho programový ředitel Martin Sedlák.

Zakládajícími členy jsou Aliance pro energetickou soběstačnost, Asociace pro akumulaci a baterie AKU-BAT CZ, Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla COGEN Czech, Česká technologická platforma pro Smart Grid a Solární asociace, největší české sdružení provozovatelů fotovoltaických elektráren. Akademickou sféru ve svazu zastupují Univerzitní centrum efektivních budov ČVUT v Praze a Centrum ENET při VŠB – TU Ostrava. Svaz bude také spolupracovat s experty z Fakulty elektrotechniky VUT v Brně. Více informací o cílech Svazu je dostupní na www.modernienergetika.cz

Výkonný tým Svazu moderní energetiky tvoří Martin Sedlák (programový ředitel) a Tomáš Buzrla (výkonný ředitel). Členy představenstva jsou Marek Lang (Aliance pro energetickou soběstačnost), Josef Jeleček (COGEN Czech) a Jan Fousek (AKU BAT CZ).

„Dynamicky se rozvíjející agenda moderní energetiky vyžaduje společnou koordinaci jednotlivých technologických novinek. Pouze tak může Česku nabídnout dostatek čisté energie za dobrých podmínek pro spotřebitele. Zasadíme se o to, aby české domácnosti a firmy mohly uplatňovat nová řešení z oblasti digitalizace, moderní energetiky nebo dopravy. Budeme usilovat o takové legislativní změny a pravidla, která dostanou českou ekonomiku na špici technologického vývoje a především praktického využití inovativních prvků ekonomiky,“ říká k cílům vznikajícího Svazu moderní energetiky Tomáš Buzrla, který působí na pozici výkonného ředitele Svazu moderní energetiky ČR.

Svaz moderní energetiky ČR plánuje proaktivně vstoupit do závěrečné fáze přípravy Zimního energetického balíčku EU s cíli pro příští desetiletí, a především do národní debaty o implementaci klíčových impulsů. Ve spolupráci s inovativními firmami v Česku se chce zaměřit na podporu samovýroby elektřiny, rozvoj akumulace energie, elektromobility nebo nových prvků v rámci energetického trhu přicházejících s digitalizací.

Dalším cílem Svazu je otevření nadčasové debaty o cílech Státní energetické koncepce. Zakládající asociace se domnívají, že by měla více počítat s dynamickým vývojem technologií a jejich cen v různých scénářích, které zvládnou pružně reagovat na nástup nových řešení. Svaz proto navrhne konkrétní možnosti využití v jednotlivých oblastech moderní energetiky.

„Společným jmenovatelem naší snahy je shoda, že moderní energetiku lze chápat jako širší rámec zahrnující moderní technologie, opatření a postupy, směřující k energetice efektivní, bezpečné a šetrné k životnímu prostředí,“ doplňuje k motivacím Svazu Josef Jeleček, člen představenstva Svazu moderní energetiky, předseda rady COGEN Czech.

„Svaz moderní energetiky ČR chce do české debaty přinášet evropské impulsy, které povedou k zajištění přední pozice v oblasti vývoje a výroby progresivních technologií. Naším cílem je zajistit pro český energetický průmysl a vývojové pracoviště takové podmínky, které z nás udělají tygra v oblasti inovativních řešení pro 21. století,“ říká Marek Lang, člen představenstva Svazu moderní energetiky ČR, místopředseda Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Věříme, že čeští vynálezci, vývojáři a podnikatelé mají dostatek potřebných schopností. Pro využití nastupujících příležitostí je však třeba koordinovaný postup jednotlivých proudů nastupujících zdrojů energie, energetických služeb nebo digitálních řešení. To je právě základním impulsem pro vznik Svazu moderní energetiky, který chce být vpředu a pomáhat rozvíjet a posouvat moderní českou energetiku na špičku evropského i světového dění, které dává prostor novým myšlenkám,“ dodává Jan Fousek, člen představenstva Svazu moderní energetiky ČR, výkonný ředitel AKU-BAT CZ.

Tým Svazu moderní energetiky

Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky

Martin Sedlák se v prostředí moderní energetiky pohybuje více než 10 let. Aktuálně působí také na pozici výkonného ředitele Aliance pro energetickou soběstačnost. Jde o nezávislou platformu zabývající se tématy moderní energetiky. V rámci aliance se Martin Sedlák soustředí na připomínkování legislativy, vládních koncepcí a předkládání návrhů řešení rozvoje obnovitelných zdrojů v Česku. V roce 2017 spoluzaložil zpravodajský portál Obnovitelně.cz, který přináší informace o chytrých řešeních pro každodenní život. Martin Sedlák je absolventem Vysokého učení technického, Fakulty Strojního inženýrství, obor Energetika.

Tomáš Buzrla, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky

Tomáš Buzrla je aktuálně předseda představenstva Solární Asociace. Dlouhodobě se věnuje obnovitelným zdrojům energie. Působil jako poradce při stavbě fotovoltaických elektráren v řádu desítek megawattů instalovaného výkonu v České republice i v rámci Evropy, zakládal a vedl energetickou skupinu Enegy21 a.s. Dříve byl majitel společnosti obchodující emisní povolenky na CO2 (Carbon dioxide emission allowances), po úspěšném prodeji firmy investoval do vlastní fotovoltaické elektrárny. Tomáš dosáhl titulu Ing. v oboru Finance a bankovnictví a dále Obchod a marketing na Obchodně-podnikatelské Fakultě Slezské univerzity.

Marek Lang, člen představenstva Svazu moderní energetiky

Marek Lang je ředitelem energetické divize společnosti JRD, předního developera nízkoenergetických bytových domů, který se již téměř 10 let věnuje také investicím do projektů obnovitelných zdrojů energie. Portfolio společnosti aktuálně zahrnuje několik fotovoltaických elektráren a také druhý největší větrný park v ČR s výkonem 26 MW. Kromě této pozice působí Marek Lang také ve vedení společnosti Millenium Technologies rozvíjející technologii plazmového zplyňování, ve vedení kolektivního systému pro recyklaci solárních panelů REsolar a je místopředsedou Aliance pro energetickou soběstačnost, nezávislé platformy zabývající se systematicky tématy moderní energetiky. Marek Lang je absolventem Západočeské univerzity, oboru Kybernetika a řídící technika.

Josef Jeleček, člen představenstva Svazu moderní energetiky

Josef Jeleček je generálním ředitelem a předsedou představenstva firmy TEDOM a.s.  Hlavní činností TEDOMU je výroba kogeneračních jednotek na bázi spalovacích motorů. Součástí TEDOMU je i německá firma SCHNELL GmbH, se kterou TEDOM společně tvoří jednoho největších dodavatelů kogenerační technologie do 5 MW na světě. Josef Jeleček je i předsedou COGEN Czech – spolku, sdružujícího provozovatele většiny kogeneračních jednotek do 5 MW v České republice. Josef Jeleček po absolvování VUT Brno, katedry jaderných a energetických systémů zahájil svoji kariéru ve vývoji spalovacích turbín v První Brněnské strojírně, následně pracoval v Jaderné elektrárně Dukovany a poté založil společnost TEDOM a.s., ve které pracuje dodnes.

Jan Fousek, člen představenstva Svazu moderní energetiky

Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT, která podporuje rozvoj velkokapacitních úložišť energie. Působí rovněž jako předseda dozorčí rady Solární asociace ČR, kde je zodpovědným za evropskou agendu, pravidelně vystupuje na tuzemských i mezinárodních konferencích a komunikuje s odbornou veřejností a s médii. Jan Fousek je také ředitelem firmy Solar Global Energy a.s., jedné z dceřiných společností skupiny Solar Global a.s., která se zabývá obchodováním s elektřinou z obnovitelných zdrojů. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011–2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy. V minulosti pomáhal také rozbíhat čínský trh s emisními povolenkami na základě zkušeností z Evropy.

Zdroj: Tisková zpráva Svazu moderní energetiky 17.4.2018

 


Datum uveřejnění: 17. dubna 2018
Poslední změna: 17. dubna 2018
Počet shlédnutí: 1325