Zprávy z tisku

Vzdělávací projekt EFG Educa ukazuje školám správný přístup k životnímu prostředí a recyklaci odpadu. Po roce program rozšiřuje i na školní jídelny

Projekt EFG Educa společnosti Energy financial group (EFG) již rok pořádá na školách i letních táborech vzdělávací semináře. Cílem je ukázat, jak lze správným nakládáním s odpady aktivně předcházet znečišťování životního prostředí, a proč podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů. Od září svůj program nově rozšiřuje rovněž o kurzy pro školní jídelny, které chce vést k zodpovědnějšímu přístupu k potravinám, jejich šetření i recyklaci.

 
 

Vzdělávací projekt EFG Educa, z.ú. úspěšně navázal na svůj pilotní ročník a od září loňského roku probíhal v ještě větším rozsahu. Během školního roku tým uspořádal ve spolupráci s lektory s pedagogickým vzděláním navíc také interaktivní semináře zaměřené na třídění odpadů a ochranu životního prostředí. Ty probíhaly nejen ve školách, ale také na letních dětských táborech v různých regionech České republiky.

„Pro žáky naší školy jsou ekologická témata velmi aktuální, i proto jsme velice rádi, že se projekt EFG Educa na naší škole uskutečnil. Myslím si, že pro děti byl velmi obohacující a líbil se jim. Za sebe bych chtěla vyzdvihnout únikovou hru, která byla moc hezky připravená, zajímavá a poučná,“ komentuje nový vzdělávací program vyučující Hana Svobodová z Waldorfské základní školy v Olomouci, která se projektu účastnila.

Celým vzdělávacím programem provázejí ekohrdinové, kteří ukazují žákům cestu k lepší budoucnosti. Zároveň zajišťují zábavnou formu výuky, jež je přizpůsobena věku posluchačů, a podněcují k otevřené diskuzi nad změnou chování směrem k udržitelnému rozvoji. „Byl to zábavný program. Líbila se mi hlavně napínavá hra, během které jsme v týmu spolupracovali nad řešením složitých úkolů,“ napsala jedna ze žákyň Waldorfské školy Olomouc v rámci zpětné vazby k projektu.

„Aby mělo stále narůstající množství odpadů minimální dopady na přírodu i naše životy, vnímáme jako nezbytné, abychom věděli, jak s nimi správně naložit. Nejen doma, ale také v gastroprovozech. V novém školním roce proto budeme s interaktivními semináři pro žáky navštěvovat další školy, kromě Prahy a Moravskoslezského kraje se chystáme i do dalších regionů České republiky. Vedle škol se nově zaměříme také na školní jídelny s programy, jejichž cílem je zamezit plýtvání jídlem a naučit instituce správnému přístupu při jejich recyklaci,“ říká projektová manažerka EFG Educa Daniela Dušková.

Na internetových stránkách efg-educa.cz bude od nového školního roku spuštěn k programu také blog a přidružené sociální sítě, které budou učitelům i žákům přinášet články, tipy a zajímavosti z oblasti ekologie a udržitelného rozvoje. 

Projekt EFG Educa, jehož náplní jsou zpravidla dvouhodinové interaktivní přednášky zaměřující se na problematiku třídění odpadů a životního prostředí, odstartoval 1. září 2022. Jeho součástí je také možnost exkurze do bioplynové stanice skupiny EFG v Rapotíně, která zpracovává biologicky rozložitelný odpad na biometan, elektrickou a tepelnou energii. Za účast ve vzdělávacím programu jsou školy navíc oceněny diplomem za podporu vzdělávání v oblasti udržitelnosti.

Zdroj: Tisková zpráva Energy financial group a.s. 4. 9. 2023

 


Datum uveřejnění: 8.9.23
Poslední změna: 8.9.2023
Počet shlédnutí: 447