Zprávy z tisku

Vytápění peletami v českých zemích

Když se v roce 2000 začaly objevovat v našich zeměpisných šířkách první dotazy na téma topení peletami, debaty na toto téma nebyly příliš obsáhlé. Také reakce návštěvníků výstav a veletrhů na kotle spalující pelety byly v té době velmi opatrné.

Úvod

Když se v roce 2000 začaly objevovat v našich zeměpisných šířkách první dotazy na téma topení peletami, debaty na toto téma nebyly příliš obsáhlé. Také reakce návštěvníků výstav a veletrhů na kotle spalující pelety byly v té době velmi opatrné. Posléze v roce 2003 vyšla první publikace v češtině s názvem Pelety - palivo budoucnosti, debat na webech zabývajících se energiemi, instalacemi a stavitelstvím začalo přibývat a na veletrzích a výstavách začal zájem návštěvníků postupně narůstat. Některé k zájmu o vytápění peletami přivedla touha po čistém ovzduší v místě bydliště, jiné zájem o komfortní vytápění obnovitelnými zdroji energie (OZE), některé také snaha být „in“. Postupem doby všechny tyto kategorie spojily trendy ve vývoji cen fosilních paliv ve srovnání s domácími obnovitelnými zdroji energie.

{view.php3?vid=1045&cmd[1045]=i-1045-54bc1372ab69de2dc1f61bdad889432d}

Mezi tímto obdobím a dneškem uběhla řádka let, mnozí další, včetně některých politiků, zjistili, že OZE má přinejmenším stejné místo na slunci jako řada dalších zdrojů energie, zájem všech vrstev obyvatelstva narostl a na druhé straně samozřejmě zůstali odpůrci čehokoliv nového včetně OZE a pelet zvláště.

Přestože informovanost o peletách a vytápění peletami značně vzrostla, zasluhuje si toto téma neustále pozornost a osvětu.

Pelety svět nespasí

Vytápění prostřednictvím OZE není žádná převratná novinka. Dřevo bylo prvním a dlouho zásadním palivem a určitě bude i palivem i v blízké budoucnosti. Zrovna tak, jako některé produkty pocházející ze zemědělských a potravinářských výrob. Pelety, především však ty vyrobené ze dřeva svět nespasí, budou existovat na trhu s palivy vedle mnoha jiných, ale mají řadu výhod:

  • jsou vyrobeny z materiálu definovatelného složení, obnovujícího se v přírodě
  • dovolují plně automatické vytápění = vytápění s vysokým uživatelským komfortem
  • oproti kusovému dřevu vykazují stabilní vlastnosti z pohledu vlhkosti
  • oproti kusovému dřevu šetří místo potřebné na skladování
  • jsou vyrobené z domácích zdrojů, což slibuje i cenovou stabilitu
  • při jejich výrobě a distribuci se uplatňuje domácí pracovní síla
{view.php3?vid=1045&cmd[1045]=i-1045-ae90c23da2cfe785e13bb25960a7e424}

Čistý vzduch

Nízké emise kysličníku uhelnatého a prachu při vytápění peletami v automatických kotlích (10x až 100x nižší emise CO než předepisuje norma pro Ekologicky šetrný výrobek v ČR), absence kysličníků síry a neutrální bilance kysličníku uhličitého – vynášejí automatické kotle na pelety na jedno z předních míst v řadě ekologických zdrojů tepla.

Nové technologie a komfort

Vývoj nových dokonalejších technologií neobešel ani kotle na pelety. Vývoj směřující nejen k lepším tepelně-technickým vlastnostem, úspornosti provozu, ale také komfortu pro uživatele.

Standardem ve výbavě kotlů je dnes automatické zapalování, pokročilé řízení kotle šetřící palivo i kotel samotný, maximální komfort přinášejí plně automatické kotle s vynášením popela a čištěním výměníku a stále více uživatelů dnes sahá i k plně automatickým sezónním silům na pelety včetně dopravního systému pelet.

{view.php3?vid=1045&cmd[1045]=i-1045-0f554ef79bfa66771d935013637b3db0}

Nejen kotle, ale i palivo

Předpokladem pro komfortní automatické topení s nízkou úrovní emisí je mimo kvalitního kotle také kvalitní palivo. Jedná se především o pelety vyrobené ze dřevní hmoty, podstatné už není tolik, zdali ze dřeva tvrdého, měkkého, bez kůry či s kůrou. Kvalitní tuzemské kotle si dokáží poradit se všemi těmito produkty z dřevní hmoty.

Podstatně odlišná situace je v případě různých alternativních pelet a pelet ze zemědělských materiálů. Vyrobit peletu lze téměř z čehokoli – průmyslově, dokonce i na domácích technologiích“ – zásadní otázkou však je, jak se takové palivo, obvykle pokaždé ze vstupního materiálu jiného složení a kvality, projeví v emisích spalovacího zařízení. Praktické zkušenosti ukazují, že nikoliv pozitivně.

Spalování nebo získávání energie?

K tomu krátké zamyšlení: jde nám skutečně jen o spalování paliva nebo o výrobu energie - účelnou, ekonomickou a vyrobenou za podmínek šetřících životní prostředí a naše lesy? Toto zamyšlení proto, že je možno setkat se často s tvrzeními typu „v kotli lze spalovat …“. K takovému tvrzení je ovšem nutné vyžadovat dovětek „ … lze spalovat s účinností …, komfortem uživatele – daným především intervalem nutné obsluhy a emisemi v úrovni … “. Pak je teprve odpověď úplná a poskytuje budoucímu uživateli komplexní informaci.

{view.php3?vid=1045&cmd[1045]=i-1045-be7073fb0592ee7b2994ef39b79453d7}

Pelety a univerzální využití

Nabídka automatických kotlů na pelety a jejich příslušenství je již i na našem trhu tak široká, že je lze použít téměř v jakýchkoli podmínkách – od rodinných domů nových či rekonstruovaných, přes domy bytové, průmyslové a zemědělské provozovny až po speciální instalace pro různé technologické účely včetně vaření piva.

 
{view.php3?vid=2862&cmd[2862]=i-2862-6566032058f791a21e1ba44e36ecf901} {view.php3?vid=2862&cmd[2862]=i-2862-8577f83c125abefcbbc48847e0575589}
 
{view.php3?vid=2862&cmd[2862]=i-2862-7fefe5f0579558ecc45118b28357d9d7}{view.php3?vid=2862&cmd[2862]=i-2862-ba2451df5874b4311261fd69e0dcad9f}
 

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 1970
Poslední změna: 19. února 2010
Počet shlédnutí: 5455