Zprávy z tisku

Výdaje fondu životního prostředí by měly být 20,3 mld. Kč, schválila to vláda

Praha 27. září (ČTK) - Vláda dnes schválila návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na příští rok s výdaji 20,3 miliardy korun. Příjmy fondu by měly být 21,4 miliardy korun. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách.

 
Foto: pikakshay@Pixabay.com
 

Příjmy SFŽP jsou dány složkovými zákony, platbami za využívání přírodních zdrojů a znečišťování životního prostředí, splátkami poskytnutých půjček včetně úroků či platbami pokut za poškozovaní životního prostředí. Nově pak rozpočet výrazně navýšil Modernizační fond - SFŽP očekává příjmy z vydražených emisních povolenek ve výši osmi miliard korun. Více než devět miliard korun pak k příjmům přispěje Národní plán obnovy (NPO).

Z NPO má jít příští rok téměř šest miliard na opatření pro energetickou úsporu budov. Dvě miliardy z této položky cílí na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, s 350 miliony se například počítá pro projekty na využívání dešťové vody, tatáž částka má podpořit počiny proti suchu a pro protipovodňovou ochranu.

V rámci Modernizačního fondu SFŽP předpokládá v příštím roce výdaje minimálně pět miliard korun. Ty budou podle materiálu směřovat převážně na financování projektů podpořených z prvních výzev vyhlášených v roce 2021 pro oblasti teplárenství, obnovitelných zdrojů energie a modernizaci průmyslových zařízení spadajících do Evropského systému obchodování s emisemi.

Třetím největším výdajem v rozpočtu SFŽP je 4,6 miliardy korun pro Národní program Životní prostředí. Program slouží jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především k Operačnímu programu Životní prostředí 2014+ a 2021+ (OPŽP) a NPO. Cílem je přispět na projekty pro efektivní a šetrné využití přírodních zdrojů, nápravu škod na životním prostředí, adaptační opatření na změnu klimatu ale třeba i osvětu ohledně ochrany životního prostředí.

Pro půjčky k posílení podpory projektů dotovaných evropskými penězi z OPŽP 2014+ a 2021+ je v rozpočtu například 412 milionů korun, provoz kanceláře fondu spolkne 725 milionů korun. Výdaj 271 milionů korun je spjatý s opatřeními k dotacím z takzvaných Norských fondů.

Celkové výdaje realizované a administrované SFŽP v roce 2022 by měly dosáhnout zhruba 33,6 miliardy korun. Tvoří je také evropské peníze z OPŽP 2014+, což je 11 miliard, a OPŽP 2021+, odkud by příští rok měly jít dvě miliardy korun. Podle materiálu se také počítá se zahájením implementace Fondu pro spravedlivou transformaci s výdaji kolem miliardy korun. Tyto finance cílí na strategické a účinné investice, které mají pomoci tzv. uhelným regionům, Karlovarskému, Moravskoslezskému a Ústeckému kraji, během útlumu těžby uhlí. Cílem je přispět na rozvoj lokální ekonomiky skrze nízkouhlíkové technologie a k růstu zaměstnanosti.

Loni schválila vláda pro SFŽP rozpočet s příjmy 3,58 miliardy korun a výdaji 5,652 miliardy korun. Zahrnoval zvýšenou alokaci na vodohospodářské projekty obcí.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 27. 9. 2021

 


Datum uveřejnění: 27.9.21
Poslední změna: 1.10.2021
Počet shlédnutí: 250