Zprávy z tisku

Vrcholí evropská diskuze o cíli pro obnovitelné zdroje do roku 2030: skupina států, které chtějí vyšší závazek narůstá

V těchto dnech probíhají klíčová jednání mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a členskými státy o podobě evropské energetiky v příštím desetiletí. Rámec pro rozvoj obnovitelných zdrojů přinese především novela směrnice o obnovitelných zdrojích. Vedle společného cíle pro evropské státy patří mezi pozitiva také větší podpora samovýroby, ukládání nebo sdílení energie z obnovitelných zdrojů v domácnostech a firmách.

 
 

Jaký bude cíl?

Původní návrh Evropské komise, která již v roce 2016 navrhla podíl obnovitelných zdrojů na energii spotřebované v EU alespoň 27 % v roce 2030, vycházel ze zastaralých kalkulací cen elektřiny z obnovitelných zdrojů. Naopak vyšší závazek na základě aktuálních trendů v šetrné energetice podporuje Evropský parlament, které se v lednu 2018 shodl na vyšším cíli alespoň 35 % podílu obnovitelných zdrojů na energetickém mixu EU.

Původní návrh Evropské komise, která již v roce 2016 navrhla podíl obnovitelných zdrojů na energii spotřebované v EU alespoň 27 % v roce 2030, vycházel ze zastaralých kalkulací cen elektřiny z obnovitelných zdrojů. Naopak vyšší závazek na základě aktuálních trendů v šetrné energetice podporuje Evropský parlament, který v lednu 2018 nalezl shodu na vyšším cíli alespoň 35 % podílu obnovitelných zdrojů na energetickém mixu EU.

Výhody vyššího cíle potvrzuje také letošní studie Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA), ve které experti spočítali, že zdvojnásobení podílu obnovitelných zdrojů ze současných 17 % na 34 % v roce 2030 může Evropě na úsporách přinést 44-113 miliard EUR ročně a podpořit ekonomiku investicemi ve výši přesahující 368 miliardy EUR.

„Pokud se nechce Evropa nadále dívat, jak jí pozici leadera ve využití obnovitelných zdrojů přebírají asijské státy v čele s Čínou, potřebuje ambiciózní cíl pro navýšení podílu větrných a solárních elektráren a dalších typů obnovitelných zdrojů. Technologie obnovitelných zdrojů spolu s akumulací nadále zlevňují a již dnes na některých trzích nabízí výhodnější cenu energie než nové reaktory nebo uhelné elektrárny,“ komentuje aktuální debatu Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Benefity moderní energetiky

Mezi hlavní prvky aktualizovaného návrhu směrnice patří i posílení role spotřebitele při účasti na energetickém trhu. Cílem je snížit náklady a posílit energetickou soběstačnost domácností díky využití moderních technologií, které jsou dnes stále dostupnější. Jde například o hybridní solární elektrárny na střechách budov, které spojují fotovoltaické panely a akumulaci energie. Díky takové instalaci může být dům spojen s distribuční soustavou nebo také může využívat čistě vlastní solární elektřinu.

„Díky jasným krokům k podpoře samovýroby nebude výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů pouze výsadou velkých hráčů, ale rozšíří se možnosti jejího využití také do rukou všech občanů EU. Občané získají možnost elektřinu bez zbytečných překážek vyrábět, skladovat a spotřebovávat, včetně prodeje nevyužité energie zpět do sítě. Nový přístup představuje demokratickou revoluci v sektoru energetiky. Z pasivního příjemce energie se spotřebitelé mají stát aktivními hráči na trhu s elektřinou - tzv. samovýrobci,“ dodává Martin Sedlák ke konkrétním cílům EU v oblasti podpory výroby obnovitelné elektřiny v domácnostech nebo firmách.

Zdroj: Tisková zpráva Svazu moderní energetiky 12.6.2018

 


Datum uveřejnění: 12.6.18
Poslední změna: 12.6.2018
Počet shlédnutí: 1311