Zprávy z tisku

Vláda schválila zmírnění ekologických předpisů

Tuzemské podniky se dočkají zmírnění právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Ušetří tak osm miliard korun ročně. Vláda schválila návrh ministerstev životního prostředí a průmyslu a obchodu na posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v Česku z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí.

 
 

"Podnikatelská sféra při realizaci těchto podnětů mohla uspořit přes osm miliard korun ročně a jednorázové úspory nákladů by byly 1,7 miliardy Kč," uvedl premiér Petr Nečas.

Materiál je výsledkem prací v rámci tzv. ekoauditu, v němž jsou shromažďovány podněty podnikatelů ohledně předpisů na ochranu životního prostředí. Na jejich základě se prověřuje, zda nejsou požadavky vyplývající z českých předpisů neodůvodněně přísné, zejména ve vztahu k předpisům EU. Účelem ekoauditu je zlepšování podnikatelského prostředí a snižování administrativní náročnosti.

Zástupci podnikatelů schválení návrhu vítají. "Výsledky jednání vlády lze považovat za prozatímní vítězství ve snaze o odstraňování neodůvodněných úskalí podnikání v ČR. Podnikatelská veřejnost věří, že tato iniciativa bude v příštích letech nadále pokračovat, a to, pokud to bude možné, i ve větším rozsahu," řekl ČTK prezident Hospodářské komory Petr Kužel.

V první vlně vládní experti definovali 59 opatření, druhá vlna obsahuje 74 podnětů, z nichž 36 je rozpracovaných do konkrétních úkolů. Některé jsou již v legislativním procesu. Například ve sněmovně je ve 2. čtení novela zákona o odpadech, který znamená úspory například ve změně vedení evidence nebezpečných odpadů pouze na elektronickou. Byl také zredukován seznam znečišťujících látek, které podléhají hlášení do registru znečišťování ze 70 na 26. Po vyhodnocení MŽP počítá s možností dalšího snížení jejich počtu.

Mezi novými podněty je i definiční úprava činností pro malé podnikatele, které podléhají hlášení do integrovaného registru. Počet podnikatelů, kteří hlášení podléhají, by se mohl snížit ze současných 5000 o třetinu. Popis všech typů odpadu nahradí popis pouze těch, které končí na skládce. Celkové množství popisů tak klesne o 86 procent. Firmy také nebudou muset hlásit odpady na ČSÚ a zároveň na obecních úřadech, ale jen na jednom místě a navíc budou moci uvádět jen průměrné hodnoty.

Zdroj: ČTK

 


Datum uveřejnění: 30.1.13
Poslední změna: 30.1.2013
Počet shlédnutí: 308