Zprávy z tisku

Vláda schválila teze energetické koncepce, dostane ji do konce roku

Praha 12. dubna (ČTK) - Státní energetická koncepce musí zajistit dostatek energie za dostupnou cenu, energetickou bezpečnost a dekarbonizaci Česka. Tyto její základní teze dnes schválila vláda, řekl novinářům ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Vláda podle něj dostane koncepci do konce letošního roku. Koncepce by měla stanovit vývoj energetiky na příštích 30 let.

 
Foto: PIRO4D@Pixabay.com
 

Základem českého energetického mixu bude podle ministerstva průmyslu jaderná energetika. Její podíl by měl vzrůst z nynějších 36 procent na 48 až 56 procent. Velké jaderné bloky by měly doplňovat malé a střední modulární reaktory.

Síkela řekl, že koncepce bude klást důraz na jadernou energetiku, ale zároveň i na digitalizaci a decentralizaci energetiky. Měla by zahrnovat sdílení energií a posílit energetickou soběstačnost domácností, obcí a firem. Stát počítá s odstraňováním administrativních bariér pro rozvoj obnovitelných zdrojů a bude posilovat distribuční síť, aby jejich připojování zvládla.

Podle Síkely minulé vlády zanedbaly rozvoj obnovitelných zdrojů energie a energetické úspory. Česko podle něj spotřebovává dvakrát víc energie na jednotku hrubého domácího produktu, než je evropský průměr. Podle něj neobstojí ani argument velkého podílu průmyslu na českém HDP, protože i průmyslové Německo má ekonomiku s nižší energetickou náročností.

Poslední úpravou prošla státní energetická koncepce v roce 2015. Podle ministerstva průmyslu a obchodu nezohledňuje současnou geopolitickou situaci, která je charakterizována především válkou na Ukrajině, a pomalu také reaguje na aktuální trendy. Nová koncepce zároveň naváže na závazky ČR vůči Evropské unii, jako je například dosažení emisní neutrality do roku 2050.

Podle Hospodářské komory by měla energetická koncepce směřovat k tomu, aby stát zajistil takové investiční prostředí, které pomůže zajistit dostatečnou instalovanou kapacitu energetických zdrojů. Cílem musí být mít dostatek energie za konkurenceschopné ceny, v ideálním případě nižší než v zahraničí. Stát by také měl připravit strategii, jakým způsobem budou zajištěny zemní plyn, vodík a celková elektrifikace českého hospodářství, včetně zajištění tepla. Komora rovněž vyzývá k pravidelné aktualizaci energetické koncepce, i s ohledem na to, že ta z roku 2015 neodráží současnou realitu.

Ekologické organizace ve společném stanovisku ke schváleným tezím vítají, že energetická koncepce směřuje ke klimatické neutralitě Česka i k posilování energetické soběstačnosti domácností, obcí i firem. Podle nich ale stát stále klade příliš malý důraz na obnovitelné zdroje energie, a naopak má nerealistické plány ohledně rozvoje jaderné energetiky.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12. 4. 2023

 


Datum uveřejnění: 12.4.23
Poslední změna: 23.4.2023
Počet shlédnutí: 177