Zprávy z tisku

Vláda schválila rozvoj chytrých energetických sítí

Praha 16. září (ČTK) - Česko do budoucna čeká rozvoj takzvaných chytrých energetických sítí (Smart Grids - SG). Vyplývá to z aktualizace Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG), který dnes schválila vláda. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Na přípravnou fázi, která začala v roce 2015 přijetím NAP SG a skončí letos, má mezi roky 2020 až 2030 navázat realizace, ve které bude chytrá síť budována na úrovni přenosové a distribuční soustavy.

 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v materiálu připomnělo, že podpora digitalizace energetiky je jedním ze záměrů strategie "Digitální Česko". Cílem je mimo jiné digitalizace výroby a přenosu energie. Podpora bude prováděna formou pilotních projektů, analýz a studií a bude financována ze státního rozpočtu.

"Budování a využívání prostředí chytrých sítí bude také nezbytné pro další rozvoj trhu s elektřinou a pro jeho využívání aktivními spotřebiteli, a také spotřebiteli - výrobci. Spotřebitelům navíc poskytnou inteligentní sítě a chytré elektroměry technologickou podporu pro zvýšení účinnosti užití energie," napsalo v předkládací zprávě MPO.

Cílem aktualizovaného NAP SG je podle něj například vytvoření podmínek pro vyšší využití zejména obnovitelných zdrojů elektřiny, akumulace a elektromobility, zvýšení spolehlivosti, kvality a bezpečnosti dodávek elektřiny a zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům s cílem umožnit zvýšení energetické účinnosti spotřeby energie.

Chytré sítě jsou elektrické sítě s využitím digitálních technologií, které jsou schopny efektivně propojit chování a akce všech uživatelů k nim připojených (výrobce, spotřebitele, spotřebitele s vlastní výrobou). Slouží k zajištění ekonomicky udržitelné energetické soustavy, provozované s nízkými ztrátami a vysokou mírou spolehlivosti a bezpečnosti dodávek elektřiny.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16.9.2019

 


Datum uveřejnění: 17.9.19
Poslední změna: 18.9.2019
Počet shlédnutí: 504